nieuws

GOM vraagt garantie van Rijk en provincie

bouwbreed

De Gelderse Ontwikkelings Maatschappij (GOM) wil van het ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland, grootaandeelhouders van de GOM, een garantiestelling van tussen de 9 en 16 miljoen gulden.

Dat geld is nodig om te voorkomen dat de GOM surséance van betaling moet aanvragen als claims uit het verleden moeten worden afbetaald. Op de jaarrekening 2000 van het bedrijf is een bedrag opgenomen van 21 miljoen gulden voor voorzieningen die in 1998 en 1999 zijn getroffen.

De GOM is al enkele jaren verwikkeld in onderzoeken en rechtszaken tegen ex-directeur W. Vrijhoef, die het bedrijf met een tekort van tientallen miljoenen op de begroting achterliet.

Reageer op dit artikel