nieuws

Geschorste directeur weet van de prins geen kwaad

bouwbreed Premium

Ondernemer/eigenaar Pieter de Jong uit Bergambacht weet van de prins geen kwaad. Is hij als directeur van de timmerfabriek door de ondernemingskamer geschorst?

Verzwijg dan niet dat diezelfde P. de Jong nog steeds de directie voert over de holding waartoe de timmerfabriek behoort, over kastenfabriek Jonka en de firma Optiwood. Bedrijven die 85 man werk bieden.

Directeur De Jong schrok zich een hoedje toen hij op de voorpagina van Cobouw over 4 kolommen de kop las. ‘Rechter schorst directeur timmerfabriek’. Hij heeft een brede rug, zegt hij, en neemt de krant niets kwalijk. Maar voelt zich toch duidelijk slachtoffer. “Er zijn organisaties in dit land die zich zo nodig moeten bewijzen. Als voorzitter van de industriële kring Lekstreek voer ik een paar keer per jaar overleg met de districtsbestuurders van de vakbonden. Ik ken die mensen en heb geen problemen met ze. Landelijk ligt de situatie blijkbaar anders. Twijfels heb ik over de rol van mijn advocaat uit Nijmegen. Voortaan maak ik gebruik van een jurist uit Rotterdam”, concludeert De Jong.

Verrassen

Anders dan de ondernemingskamer oordeelt, vindt De Jong dat hij de financiële positie van de timmerfabriek geenszins in gevaar heeft gebracht. “Vanuit mijn deelneming in Houtconstructie Vuren heb ik geld overgeheveld naar de timmerfabriek. Er is meer geld binnengekomen dan uitgegeven. Dan kan ik toch niets verkeerds hebben gedaan?”

De ondernemer zegt in de loop van het volgende jaar iedereen te zullen verrassen. Alle noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen. De Jong wil in 2002 een nieuwe gecertificeerde houtsoort introduceren die in Nederland nog niet bekend is. Dat vakbonden en ondernemingsraad hem op zijn rusteloze internationale reizen niet kunnen bijbenen, noemt De Jong volstrekt logisch. Niet zij maar hij immers, zit op de stoel van ondernemer.

“In de timmerindustrie doet zich een probleem voor. Waar haal je de grondstof voor de kozijnen vandaan? Iedereen weet dat houten kozijnen zeer gewaardeerd zijn, zowel door architecten als door klanten. Jaren geleden kwam het tropische hardhout in opspraak, moesten we terug naar vuren en kwamen de certificaten. Sindsdien bestaat een tekort aan goed hout uit gecertificeerde bossen”.

De reislustige ondernemer geeft grif toe regelmatig in het buitenland zijn neus te hebben gestoten. “Ik ben in landen geweest waar je nooit een Nederlander tegenkomt. Daar heb ik grote sommen geld gespendeerd. Maar niet om feest te vieren. Ik heb uitstekende contacten opgebouwd met lokale overheden en boseigenaren. Daar profiteren we volgend jaar van”.

De recente publiciteit zit directeur De Jong behoorlijk dwars. “Volstrekt ten onrechte is het beeld ontstaan dat de timmerfabriek een gammel bedrijf is. Een ondernemer moet toch plannen maken voor de komende tien jaar? De grondstof is daarbij uiterst belangrijk. Het bedrijf is bepaald niet armlastig”.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van De Jongs Timmerfabriek heeft het or-lid en tevens woordvoerder D. Jansen het vertrouwen opgezegd en geschorst. “Met de vakbond en in de ondernemingsraad was duidelijk afgesproken om met het oog op het bedrijfsbelang aan deze zaak zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven. Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat de FNV voor haar aandeel in het resultaat en een lid van de ondernemingsraad zo brede publiciteit hebben gezocht”, aldus voorzitter J. Noomen van de ondernemingsraad.

Of ondernemer De Jong nog terugkeert als directeur van zijn timmerfabriek? “Ik heb hier 49 jaar gewerkt. Al die jaren met plezier, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ik loop tegen de 65. Wil graag bezig blijven. In mijn zoon Jan-Pieter, werkend in de timmerfabriek, en schoonzoon Henk Naberman bij Jonka beschik ik over opvolgers.”

Reageer op dit artikel