nieuws

Gemeente Leiden sluit laatste huizen aan op riool

bouwbreed Premium

Alle woningen in de gemeente Leiden die nog niet op het riool zijn aangesloten, krijgen binnen nu en drie jaar hun verbinding met het rioleringsnet. Het gaat daarbij om zo’n 35 panden. Deze lozen hun afvalwater nu nog op het oppervlaktewater.

De gemeente Leiden wil dit jaar nog starten met het project. In verband met de wettelijke verplichting dat alle woningen in 2005 op het riool aangesloten moeten zijn, wil de gemeente van de huidige situatie af. Nu wordt het afvalwater nog geloosd in de kanalen en grachten. Het merendeel van de panden die nog niet zijn aangesloten valt onder de monumentenwetgeving.

Op sommige plaatsen zal echter niet gekozen worden voor aansluiting op het Leidse hoofdriool, omdat de panden daar te ver van verwijderd zijn. In verband met de verkeersdrukte kan het wegdek daar niet worden opengebroken en zal geboord moeten worden. Op deze plaatsen zouden de kosten van de riolering ongeveer 1500 gulden per meter kosten. Een aansluiting zou de kosten te veel laten stijgen. Voor deze incidentele gevallen wil de gemeente een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) installeren. De kosten daarvan bedragen ongeveer 25.000 gulden.

Reageer op dit artikel