nieuws

Gelegaliseerd ‘kleurstaaltje’ bij Compaxo

bouwbreed Premium

Op het terrein van het vleesverwerkend bedrijf Compaxo is een 130 meter lange stalen gevelwand langs de Hollandsche IJssel gebouwd. Burgemeester en wethouders van Gouda hebben de vergunning verleend voor de bouw van een zogeheten corridor. De verbindingsgang voor het interne transport aan de achterkant van het langgerekte bedrijfscomplex op de noordelijke oever van de rivier is omstreden.

Tegenstanders spreken van een ‘Berlijnse muur’ of een ‘feestschutting’ die ernstig afbreuk doet aan het al danig aangetaste aanzicht van de rivier. Maar de Gouderakse aannemer Baas, tevens optredend als woordvoerder voor Compaxo, vindt de corridor een ‘forse verbetering’ ten opzichte van de oude situatie.

De veelkleurige stalen gevelwand van de aanbouw is vanaf de overkant van de Hollandsche IJssel op kilometers afstand te zien. Dat was overigens ook al zo, voordat het gemeentebestuur vergunning had verleend, want de voortvarende aannemer was alvast begonnen met de bouw. Naar aanleiding van de bedenkingen van de plaatselijke afdeling van Milieudefensie legde de gemeente de werkzaamheden vlak voor de bouwvakantie stil.

Inmiddels is het begeerde document alsnog afgegeven. Tot verontwaardiging van Milieudefensie. Woordvoerster Astrid van der Laan: “De gemeente voert een bedenkelijk gedoogbeleid. Formeel gezien is sprake van een illegaal bouwwerk. De aanvraag heeft bij mijn weten nooit ter inzage gelegen en bovendien is het plan in strijd met het bestemmingsplan. We beraden ons op nadere stappen.”

Waaier

De muur is, om in termen van de ontwerper te spreken, speels vormgegeven. De wand bestaat uit een reeks waaiervormige gevelpanelen van verschillend formaat, geschilderd in zachte grijstinten, groenblauw en bruin .Het ontwerp is gemaakt door een architect in samenwerking met een stedenbouwkundige en een kleurenexpert, verzekert J. Baas. Persoonlijk is hij bijzonder gecharmeerd van het resultaat. “Het staat als een paal boven water dat het een verfraaiing is. Als je weet hoe het er hier vroeger uitzag. Compaxo heeft de afgelopen jaren steeds uitgebreid. Overal op het terrein stonden provisorische bouwsels – geen gezicht. Die kunnen dankzij de transportcorridor allemaal worden opgeruimd. Dat knapt enorm op.”

Hans du Pré, secretaris van de werkgroep Gouda Krimpenerwaard, denkt daar anders over. De werkgroep bekommert zich om het aanzien van het overgangsgebied van Gouda met de Krimpenerwaard. De stadsrand wordt doorsneden door de Hollandse IJssel. Net als Baas baseert de werkgroep zich op het oordeel van deskundigen. “Al in een vroeg stadium hebben wij aangegeven dat we problemen hebben met die feestschutting. Het grote euvel is dat de fabriek door die schutting met de achterkant naar de rivier komt te liggen. Je krijgt een dicht, gesloten front. En pal op de rivier.”

“Er is niet eens ruimte voor een rietkraag of iets anders om de overgang te verzachten. We hebben heus niet alleen oog voor vogels en natuur. Ook de bedrijvigheid is onderdeel van het aanzicht van de Hollandsche IJssel. Dat kan ook aantrekkelijk zijn. Maar die feestschutting past absoluut niet in de omgeving”, vindt Du Pré.

Gedoogd

Ook de Goudse welstandscommissie had aanvankelijk moeite met het plan. Volgens Baas is het ontwerp maar liefst zeven keer in de commissie besproken en evenzovele keren aangepast. Toen Compaxo de vergunning uiteindelijk definitief had aangevraagd, trokken de werkgroep Gouda Krimpenerwaard en Milieudefensie aan de bel bij het gemeentebestuur. Maar nog voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit over de aanvraag en de ingediende bedenkingen had kunnen nemen, was Bouwbedrijf Baas al begonnen met het oprichten van de gevelwand van de corridor.

Du Pré stelt dat de gemeente de illegale bouwactiviteiten willens en wetens heeft gedoogd. Pas toen de commotie over het project uit de hand dreigde te lopen -de tegenstanders lichtten onder andere de regionale inspecteur van het ministerie van VROM in- greep het gemeentebestuur volgens hem alsnog in. Een woordvoerster van de gemeente ontkent dit. De gemeente wist niet dat de bouw al begonnen was, stelt zij. Toen de berichten over de overtreding het stadskantoor bereikten, is meteen actie ondernomen en de bouw stilgelegd.

Aanpassingen

Baas heeft een andere lezing. Volgens de aannemer is er helemaal geen aanvaring geweest met de gemeente. Als gevolg van alle aanpassingen in het plan op last van de welstandscommissie is de aanvraag gewoon even blijven liggen op het stadskantoor, meent hij. En vervolgens verkaste ook de behandelend ambtenaar nog eens van afdeling. “Het gemeentebestuur wist dat wij langzaam verder zijn gegaan. Ons werd verteld dat de vergunning er toch aan zat te komen. De tijdelijke bouwstop was geen probleem, want we zaten op dat moment toch tegen de bouwvak.”

Inmiddels heeft het college de vergunning alsnog verleend en zijn de werkzaamheden hervat. De tegenstanders hebben tot medio oktober de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de beslissing van de gemeente. Als het aan Du Pré ligt gaat dat zeker gebeuren. Tegen die tijd is de corridor vrijwel klaar.

‘Zachte grijstinten, groenblauw en bruin’

Reageer op dit artikel