nieuws

Geld tegen opstopping op weg bij Arnhem

bouwbreed

Het provinciebestuur van Gelderland stelt anderhalf miljoen gulden beschikbaar om de opstoppingen op de N325 (de ‘Pleyroute’) bij Arnhem tegen te gaan.

De gelden worden gestopt in een project waardoor het centrum en de industriegebieden van Arnhem beter bereikbaar worden. De aanpassingen aan de Pleyroute, die de provinciale verbindingsweg vormt van Nijmegen naar de regio Achterhoek, vergen in totaal een bedrag van twee miljoen gulden.

De werkzaamheden voorzien onder meer in de aanleg van extra opstelvakken en weefvak. Daarnaast wordt het aantal verkeerslichten uitgebreid. Dat er op dit moment bij de kruispunten van de N325 te weinig verkeerslichten staan is één van de voornaamste redenen dat het verkeer op de weg volloopt.

Behalve de provincie leveren de gemeente Arnhem en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) een financiële bijdrage.

Reageer op dit artikel