nieuws

Friesland geeft visie op bouwen aan kust

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben een eerste aanzet gegeven tot de regels voor bebouwen van de kuststrook. In de notitie Waterkering en Kustbebouwing zet het college in grote lijnen uiteen hoe het vindt dat moet worden omgegaan met het reserveren van ruimte voor zeespiegelstijging en het bouwen in duingebieden en op stranden.

Verschillende actiepunten worden nader uitgewerkt in het Provinciaal Overleg voor de Kust (POK). Hierin zijn Rijkswaterstaat, het waterschap Friesland en de Friese Waddengemeenten vertegenwoordigd.

Reageer op dit artikel