nieuws

Duurzaam bouwen ook in gww-sector haalbaar

bouwbreed

Aan het deel van de Gooiseweg N 305 tussen de Nijkerkerweg en de Spiekweg zijn de werkzaamheden betreffende het grootschalig onderhoud in volle gang. Het bouwteamverband merkt dit werk aan als proefproject Duurzaam bouwen.

Dit betekent dat de DuBo-principes hier in alle fasen van het bouwtraject nadrukkelijk zijn meegenomen. Ten opzichte van de b&u- sector, waarin Duurzaam Bouwen inmiddels redelijk is uitgekauwd, blijkt deze aanpak voor de gww-sector een verrassende benadering.

Het bouwteamverband bestaat uit de opdrachtgever Provincie Flevoland, uitvoerder Vermeer Infrastructuur en projectleider Grontmij.

Ir. J. Jansen Venneboer, directeur van Dura Vermeer Infrastructuur Almere: “Doelstelling van het project was te bepalen welke milieuwinst in de voorbereidings- en uitvoeringstraject valt te behalen. Onder relatief normale inspanningen moeten alle stappen getoetst worden aan de dubo-principes. Voor wat betreft de gww-sector is dit nog niet eerder vertoond.”

Geslaagd

In het kader van Duurzaam Bouwen is het wegtracé bekeken op milieubelasting, energieverbruik en inpassing in het landschap. Jansen Venneboer: “Even vooruitlopend op de oplevering gaan we er vooralsnog van uit dat de proef op de som geslaagd is. Het evaluatiemateriaal wordt op 11 oktober tijdens een seminar bekendgemaakt.”

Het groot onderhoud was van belang omdat bij nat weer spoorvorming leidde tot gevaarlijke situaties. Dura Vermeer Infrastructuur verwijdert het oude en brengt het nieuwe asfalt aan.

Bas Laureijssen, kwaliteitsdeskundige rayon Midden Nederland van Vermeer infrastructuur: “Na het weghalen van de bestaande deklaag, gaan we opnieuw profileren met steenslag asfalt beton. Daar bovenop komt een Micro-pavelaag die niet alleen duurzaam, maar ook geluidsreducerend is. Het product waarvoor bewust is gekozen, komt uit Frankrijk. Het is met succes op busbanen in Almere toegepast.”

Bezinkbakken

Een drainage in de wegbermen vangt het regenwater afkomstig van het wegdek op in bezinkbakken. Dit ter voorkoming van verontreiniging van de sloten door ‘vuil’ regenwater. Op de kruising met de Nijkerkerweg wordt vanwege energiebesparing een aantal lichtmasten vervangen door lichtpunten in het wegdek. Aan weerszijden van het wegdek komen gefreesde sleuven met een waarschuwende geluid voor automobilisten.

Verder versmalt Dura Vermeer Infrastructuur de rijstroken en komen op het midden van de weg twee doorgetrokken strepen, teneinde een inhaalverbod voor het verkeer af te dwingen. In de kantstroken van het wegdek komen reflectoren in plaats van de huidige bermplanken. De berm wordt voor uitwijkmogelijkheden van de weggebruikers aan één kant verstevigd.

Reageer op dit artikel