nieuws

Duur appartement Baarn met gratis Duitse bunker

bouwbreed

Toekomstige bewoners van de Prinses Beatrixlaan 3 in Baarn krijgen bij de aankoop van hun miljoenenappartement ongevraagd een Duitse bunker cadeau. Die bestaat uit een ondergrondse gang van 75 meter en omvat tien vertrekken. De schuilkelders liggen in de tuinen van de percelen Prinses Beatrixlaan 1, 3 en 5.

De gemeente wist tot voor kort niet van het bestaan van de schuilkelders. Pas toen projectontwikkelaar Holland Huis een vergunning voor onder- en bovengrondse sloopwerkzaamheden van perceel nummer 3 aanvroeg, werd de ontdekking gedaan. Wethouder W. Lieberwerth: “Bij de aanvraag voor nieuwbouw was bij ons het bestaan van de bunker niet bekend. Zoek geraakt of misschien zelfs nooit in kaart gebracht. We hebben de Stichting Militair Erfgoed gevraagd ons te adviseren over de waarde. Mits de kelder intact blijft, staat hij nieuwbouw niet in de weg.

De vondst van de schuilkelders heeft wel gevolgen voor een ingediend bouwplan op Prinses Beatrixlaan 1. De gemeente heeft besloten geen bouwvergunning af te geven omdat de bunker dan wel in het geding zou komen.”

Als het aan de Stichting Militair Erfgoed ligt, krijgen de schuilkelders de status van Rijksmonument. Secretaris A. Visser: “Het gaat hier om een ondergrondse gang die nog helemaal compleet is. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste gesloopt omdat men de bakstenen goed kon gebruiken. En, het waren nare herinneringen aan de oorlog. Weg er mee”, was de stelregel.

Vissers stichting kwam bij het Bureau Registratie Verdedigingswerk waardevolle informatie op het spoor. “Dat bureau heeft na de oorlog alles geïnventariseerd wat de Duitsers bouwden. Het archief waarin het Baarnse object was beschreven, is bewaard gebleven. Het bevatte zelfs de opnametekeningen die zeer waarschijnlijk toch door de gemeente zijn gemaakt. Inclusief alle authentieke maten. De zeldzaamheidswaarde van deze bunker is dus groot.”

Inwoners van Baarn die te hoop lopen tegen de komst van de nieuwbouw op de plek van de bunker, hebben bij de bestuursrechter bezwaar aangetekend. Ook M. Mastenbroek die een deel van de schuilkelder onder zijn tuin heeft. In de rustieke laan zou de komst van het twaalf meter hoge appartementencomplex ernstig detoneren. Mastenbroek: Ik begrijp het gemeentebestuur niet. Ze heeft nota bene zelf de status van ‘beschermd dorpsgezicht’ aangevraagd bij de provincie.”

Wethouder Lieberwerth: “De raad heeft besloten een bouwvergunning af te geven en de welstandscommissie heeft positief geadviseerd.”

Van alle benaderde partijen is projectontwikkelaar Holland Huis de enige die de kaken stijf op elkaar houdt. Tenminste als het om de bunker gaat. H. Jansen Op de Haar heeft er flink de pest over in. Zo erg dat hij er geen woord aan vuil wil maken. “Opgeblazen toestanden met die stomme bunker. We gaan gewoon volgens het bestemmingsplan bouwen.” Maar al te graag wil de projectontwikkelaar daarentegen kwijt dat het prestigieuze project geweldig is. Maar de koper telt er wel twee miljoen gulden voor neer.

Reageer op dit artikel