nieuws

Duizend huizen in Nijmegen beschermd stadsbeeld

bouwbreed Premium

Duizend woningen in vooroorlogse buurten zijn aangewezen als beschermd stadsbeeld. Voor nog eens 450 vooroorlogse woningen is een aanbeveling uitgegeven om die in toekomstige plannen ook te beschermen.

Met de nieuwe status van beschermd stadsbeeld kunnen de huizen niet meer worden gesloopt en komen er subsidiemogelijkheden om de complexen te behouden en beheren.

De ijver om de woningen te beschermen werd aangewakkerd toen een woningcorporatie in 1999 plannen had om een buurt te slopen en de wooncomplexen te vervangen door nieuwbouw. De commotie die daarna ontstond, leidde tot een onderzoekscommissie om de waarde van de stadsbeelden te onderzoeken. Volgens projectleider en gemeentelijk stedenbouwkundige K. Teeken gaat het om 1.450 woningen in vijf buurten die tussen 1915 en 1925 zijn gebouwd.

De opzet van de wijken en woningen is van een verbazingwekkend heldere structuur voor die tijd, concludeert het onderzoeksteam. Toentertijd bezat de gemeente nog geen stedenbouwkundigen om de bouw in goede banen te leiden. Het gaat vooral om sociale woningbouw en 250 woningen voor de middenstand van weleer. “Er zijn poortwoningen, duidelijke afscheidingen tussen openbare ruimte en privé, een goede samenhang tussen de huizen en hun omgeving en mooie speelse hoeken in de daken en dakoverstekken volgens de bouwmode van die tijd”, zo oordeelt Teeken.

Reageer op dit artikel