nieuws

Duitse wet dupeert bedrijven Nederland

bouwbreed

Een administratieve en financiële chaos dreigt voor bedrijven die in Duitsland werken uitvoeren. De Belastingdienst in Kleef, de instantie die de voorheffingsheffingregeling uit moet voeren, is daartoe momenteel absoluut niet in staat. Nedubex ijvert voor opschorting van de regeling.

De Duitse Wet op de indamming van illegaal werken in de bouw is officieel in werking getreden. Maar behalve de wettekst is er niets, geen uitvoeringsrichtlijnen en geen menskracht en instrumenten bij de belastingdienst in Kleef. Dat kan tot niets anders dan chaos leiden, meent de Stichting Nederlands-Duitse Bouwexport (Nedubex).

Dit geldt temeer daar het hoogste onwaarschijnlijk is dat de problemen op korte termijn worden opgelost. In de praktijk zal dit betekenen dat Nederlandse ondernemers geen vrijstelling kunnen krijgen van de 15 procent van de aanneemsom als voorheffing die opdrachtgevers aan de Duitse fiscus moeten afdragen.

Daardoor is het niet uitgesloten dat er nog steeds dubbele belastingheffing gaat optreden. Want terugvorderen is een moeizaam proces. Gezien de marges in de bouw betekent dit in de praktijk dat het voor een groot deel van de bedrijven praktisch onmogelijk wordt om werken in Duitsland aan te nemen.

Nedubex heeft zich eerder al beijverd voor een collectieve vrijstellingsmogelijkheid voor Nederlandse bedrijven op grond van het vorig jaar tussen Nederland en Duitsland gesloten belastingverdrag voor wederzijdse hulp bij invordering van belastinggelden. Nog steeds is niet bekend of dit mogelijk wordt gemaakt.

Dat is voor de Nedubex reden om de politiek te mobiliseren en de ministers van Economische Zaken en Financiën op te roepen te helpen. Die moeten voor zorgen dat de uitvoering van de regeling bevroren wordt tot op zijn minst de uitvoeringsrichtlijnen bekend zijn.

Discriminerend

De herrie rond de voorheffing is niet van vandaag of gisteren. Tot zelfs de Europese Commissie toe is bezwaar tegen de maatregel geuit. Dat gebeurde in eerste instantie omdat de regeling zich uitsluitend richtte op buitenlandse bedrijven en niet van toepassing was op Duitse ondernemingen.Dat was tegen de Europese regels voor vrij verkeer van goederen en diensten die discriminerende regels verbiedt. De vrees bestaat dat de nieuwe regels, die ook voor Duitse bedrijven gelden, weliswaar naar de letter niet, maar in de praktijk wel discriminerend werken. De verwachting is dat Duitse bedrijven heel snel en gemakkelijk vrijstelling van de voorheffing krijgen. Bij gebrek aan uitvoeringsregels en menskracht bij de belastingdienst in Kleef wordt dat voor buitenlandse bedrijven bijna onmogelijk.

Reageer op dit artikel