nieuws

Driemaal minder verkeerslawaai

bouwbreed

Rijkswaterstaat gaat in het voorjaar van 2002 samen met het bedrijfsleven de drie winnende ontwerpen van de prijsvraag ‘Geluid’ tegen wegverkeerslawaai demonstreren en testen. Eén van de winnaars is Koninklijke BAM NBM infra met ‘Weg met geluid/Tapis Tolerance.’

Drie factoren veroorzaken verkeersgeluid: Het mechanisch geluid van het gemotoriseerde verkeer, het luchtgeruis door de luchtweerstand en het contactgeluid van band en weg. Het motorgeluid en het luchtweerstandsgeluid worden boven de vijftig kilometer per uur overstemd door het contactgeluid. Uitgangspunt bij het ontwerp voor BAM NBM Infra was daarom het terugdringen van het band-wegdek-geluid, zonder concessies te doen aan de veiligheid.

Drs. E. Feiter, manager marketing & communicatie van BAM NMB Infra: “Het contactgeluid ontstaat door minieme oneffenheden in de weg. De band staat door luchtdruk onder spanning. Het bandengeluid ontstaat als de band heel kort wordt ingedrukt en weer uitzet. Daarnaast ontstaat geluid door de directe productie van dynamische bewegingsenergie in luchtdeeltjes, het zogenoemde air-pumping.”

De grootste ‘afstraling’ van geluid vindt plaats op dat punt waar de band het meest in trilling is, ofwel daar waar de band het wegdek raakt. Dat geldt zowel voor het bandengeluid door in- en uitzetten, als voor de air-pumping.

Feiter laat aan de hand van een model zien waaraan het nieuwe wegdek moet voldoen. “Om geluid door trillingen te minimaliseren moet de ruwheid van het wegdek zo laag mogelijk zijn. Air-pumping neemt af door lucht onder de band door te laten stromen. En de geluidsgolven moeten ‘weg’ kunnen en worden geabsorbeerd.”

Zo kwam NBM BAMInfra op een wegconstructie met een een toplaag van een rubberachtig zoab met een dikte van 25 millimeter. De toplaag voelt glad aan en het rubber beperkt door zijn elasticiteit de trilling van de banden. Verder neemt door de open structuur van de toplaag het effect van air-pumping af.

Onder de toplaag komt een betonnen druklaag van maximaal dertig millimeter. De druklaag is geperforeerd met openingen van circa vijf millimeter en een onderlinge afstand van tien millimeter.

De druklaag komt op de absorbtielaag met een effectieve hoogte van honderdzeventig millimeter, bestaande uit honingraatprofielen gevuld met minerale wol. De hoogte is noodzakelijk om de lage tonen te absorberen. De honingraatprofielen worden zo slank mogelijk, in principe in beton, uitgevoerd. Maar NBM BAM Infra ziet ook mogelijkheden om ze in kunststof uit te voeren.

Tussen de absorbtielaag en de fundering van de weg komt een vereffeningslaag.

Feiter verwacht een geluidsreductie te halen van twaalf dB(A) ten opzichte van het standaard wegdek. “Ten opzichte van dubbellaags Zoab betekent dat een vermindering van vijf tot zeven dB(A) en dat is tot nu toe het meest stille wegdek”, berekent Feiter. Over de kosten van het wegdek dat de naam Tapis Tolerance draagt, valt nog niet veel te zeggen.

Reageer op dit artikel