nieuws

Dijk langs de Lek staat op scherp

bouwbreed

Nog krap een week en het dijkvak bij Bergambacht bezwijkt onder druk van het water. Als de springvloed van aanstaande maandag niet het laatste zetje geeft, worden er extra betonnen blokken op de kruin geplaatst. Want Rijkswaterstaat wil nu eindelijk wel eens weten hoe een dijk het begeeft.

Begin juni sprongen de scheuren al in de kruin. Combinatie Lekdijk had nog maar net de damwandkuip aan de rivierzijde vol laten lopen met water of er kwam al beweging in de dijk. Dat was nu ook weer niet de bedoeling, dus snel werd de dijk aan de voet tijdelijk verstevigd. Want er zat nog geen waterspannings- of hellingmeter in de dijk en ook het total-station – om de oppervlaktevervorming te bepalen – was nog niet geïnstalleerd. Als de dijk toen onderuit was gegaan, had de dienst Weg en Waterbouw van Rijkswaterstaat nog steeds niet geweten hoe het bezwijkmechanisme in elkaar steekt, van een dijk die wordt belast door langdurig hoogwater.

En daar is het bij de opmerkelijke praktijkproef in het Zuid-Hollandse Bergambacht juist om te doen.

Vrijdag werd de vaderlandse pers uitgenodigd om de dijk voor de laatste maal in goede conditie te aanschouwen. Als de dijk zich volgens de modellen gedraagt tenminste. Want dr. E. Zwart van de Dienst Weg- en Waterbouw kan ook niet garanderen dat de springvloed van maandag 17 september omstreeks 18.00 uur inderdaad het laatste zetje geeft dat de dijk nodig heeft.

Een paar jaar terug mislukte een praktijkproef in Zeeuws Vlaanderen om de bresvorming in een dijk te bestuderen ook jammerlijk, omdat het water lang niet zo’n verwoestende uitwerking had als de waterstaatsingenieurs van tevoren dachten.

Maar Zwart en zijn mensen gaan ditmaal door, totdat de dijk bezwijkt. Is het springtij van 17 september niet voldoende dan worden er zware betonblokken bovenop de dijk geplaatst. En met vier lansen wordt water op veertig meter diepte in het Pleistocene zand onder de dijk geïnjecteerd, waardoor de voet verweekt en het hele zaakje iets wordt opgetild. Die combinatie van krachten, moet de dijk onderuit helpen. Desnoods vier weken later tijdens het volgende springtij.

Op pagina 3: Filosoferen over een dijkdoorbraak.

Doorsnede van de Lekdijk ter hoogte van het proefvak. Door de grote grondwaterdruk heeft het afschuivingsvlak zo’n merkwaardige vorm.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels