nieuws

Digitale kaart in 3D wacht op juiste data

bouwbreed Premium

Het project ‘Digimap’ begon met als doel de productie van een driedimensionale digitale kaart van Twente. Bij gebrek aan data moesten de initiatiefnemers zich beperken tot de digitalisatie van het Business & Science Park en de campus van de Universiteit Twente.

Volgens C. Haarmeijer van Axis Media Ontwerpers voldoet het systeem goed. “Het lijkt op een virtuele wereld zoals in ‘games’, alleen het schieten is weggelaten. Het systeem visualiseert en is snel genoeg. Ons doel was het te gebruiken voor een digitale kaart van heel Twente. Helaas, er bestaan geen driedimensionale data. Alleen de Bouw- en Milieudienst van Enschede heeft van sommige panden gegevens over het aantal bouwlagen. Daarmee kun je de hoogte schatten. We moesten de gegevens echter met de hand invoeren.”

Haarmeijer omschrijft Digimap als ‘een soort PowerPoint waarmee 3D-presentaties mogelijk zijn, toekomstscenario’s gevisualiseerd kunnen worden. “Je zou 3D-scanners op plaatsen in een stad neer kunnen zetten. Is het systeem eenmaal gevuld met data, dan kun je met de omgeving spelen.”

Aanvliegroutes

Haarmeijer: “De meeste belangstelling komt van projectontwikkelaars en architecten, maar ook anderen tonen interesse. Zij willen bijvoorbeeld aanvliegroutes van vogels visualiseren, bekabeling en riolering of de roulatie van het verkeer.” Het is allemaal mogelijk met Digimap.

Haarmeijer ontwierp eerder samen met S. Wijgerse een ‘virtueel muziekinstrument’. Door middel van beweging in een virtuele ruimte wordt muziek opgewekt. Het driedimensionele model werd ontleend aan het afstudeerproject van R. Gelhard, eveneens verbonden aan Axis. Dezelfde techniek is nu gebruikt voor Digimap. Het systeem leent zich voor een virtuele wereld die de werkelijkheid bijzonder goed nabootst. Het wachten is nu op de driedimensionele data.

Haarmeijer en Gelhard hebben hun resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van VR Valley Twente, een samenwerkingsproject van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool Enschede, OOM NV, Medisch Spectrum Twente, Thales en enkele bedrijven in Twente.

Haarmeijer en Gelhard digitaliseerden het Business & Science Park en de campus van de Universiteit Twente, aan de hand van foto’s en gegevens van architecten. De afbeeldingen laten een toekomstscenario zien voor de Hengelosestraat in Enschede.

Reageer op dit artikel