nieuws

Delft initieert sociale woningbouw Pretoria

bouwbreed

De Zuid-Afrikaanse overheid heeft omgerekend zo’n tien miljoen gulden subsidie toegekend voor een Delfts project voor sociale woningbouw. Met deze financiële injectie kunnen zo’n 1900 woningen in Pretoria worden gebouwd.

Het project is een initiatief van de Delftse woningcorporatie Stichting DUWO en wordt uitgevoerd in het kader van de stedenband tussen Delft en Pretoria. De toegezegde tien miljoen gulden is bestemd voor de bouw van 1700 sociale huurwoningen en 250 zelfbouwhuizen en wordt over een periode van vier jaar uitbetaald. De totale kosten van het project bedragen het vijfvoudige van dat bedrag. De rest wordt geleend.

Tevens stemde de gemeenteraad van Pretoria in met de oprichting van een woningcorporatie. Het project wordt uitgevoerd onder de paraplu van die corporatie, Housing Company Tshwane. Tshwane is de nieuwe naam van Pretoria, dat door een gemeentelijke herindeling en toevoeging van omliggende wijken verder is uitgebreid.

Zelfbouw

De eerste projecten zijn de 250 zelfbouwwoningen waarvan honderd bestemd zijn voor het Delftse zelfbouwproject voor de allerarmsten in de township Mamelodi en het Eloff-gebouw. Dit kantoorgebouw in het centrum van de stad wordt getransformeerd tot 84 woningen. De subsidies zijn aan tijdslimieten gebonden; beide projecten moeten voor april 2002 in uitvoering zijn.

De resterende projecten betreffen 672 flatwoningen in de wijk Marabastad en negenhonderd woningen/appartementen in de suburb Koedoespoort.

Het project wordt behalve door de Delftse woningcorporaties en enkele corporaties uit den lande gesponsord door de TU Delft en de gemeente Delft.

Reageer op dit artikel