nieuws

‘De werkdruk voor het personeel was enorm’

bouwbreed

In opdracht van Proper-Stok Woningen realiseerde Bouwbedrijf Joustra uit Lelystad 31 woningen en 16 woonarken. “We werkten met lijsten die we redelijk standaard hielden. Vervolgens kochten we alles in, inclusief het meer- en minder werk waaronder dakopbouwen of kanteldeuren. Na inlevering van de lijst kon er niets meer worden veranderd, daar waren we streng in” aldus projectleider P. Tool van Joustra.

De aannemer bouwde 31 huizen waarvan tien als casco en zestien woonarken van achttien bij vijf meter. “De casco’s verschilden niet veel van elkaar. Ze bestaan uit beton en kalkzandsteen, bekleed met gevelelementen met eterniet stroken. Van de arken zijn er momenteel vier opgeleverd, drie ervan bevinden zich in de afbouw die door de kopers zelf ter hand wordt genomen.

Tool noemt niet zozeer de kopersopties, als wel de uitvoeringstechnische kant als grootste moeilijkheidsfactor. “De bouwplaats was een ramp. Ons werk moesten we uitvoeren op een pier, omsloten door water. Het was voor ons soms onmogelijk om bij de bouwplaats te komen. Bruggen waren afgesloten, grachten werden gegraven, zodat we ons met pontons moesten behelpen. Rond september vorig jaar zijn we begonnen. Drie maanden voor de oplevering konden we niet meer bij het project komen, omdat de grachten werden aangelegd. We stonden elkaar bijna altijd in de weg.”

De aanvoer van materialen gebeurde onder niet alledaagse omstandigheden. “We hebben over een busbaan in plaats van een vrachtauto een 300 tons kraan laten rijden om spullen aan te voeren. Hout hebben we over de busbaan, via een ponton op de woonarken op het werk gekregen. We hebben al met al veel moeten improviseren en investeren.”

Het logistieke traject is “gigantisch belangrijk” aldus Tool. “Soms liepen er 125 mensen op de bouw. We hebben er uiteindelijk niet een maar twee uitvoerders op gezet. Continu vier mensen waren in weer om materialen verder te transporteren. Ongeveer negen weken hebben we daarbij gebruik moeten maken van een verreiker.

Het betekent ook een behoorlijke aanslag op het personeel. We hebben uiteraard aan alle eisen voldaan, maar de werkdruk was enorm, soms moesten we mensen overtuigen van de noodzaak. Het gaat op deze manier wel ten koste van het plezier in het werk.”

‘Het gaat ten koste van plezier op het werk’

Reageer op dit artikel