nieuws

De Vries: Geen grasspriet neemt water Westland op

bouwbreed Premium

Het Westland is veel te vol. Het gebied is totaal versteend. Tussen de kassen en huizen zijn alleen nog smalle wegen en te smalle sloten. Er is geen spriet gras om het water op te nemen.

Dit zei vrijdag staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat in een reactie op de wateroverlast in het Westland. De bewindsvrouw laat een onderzoek instellen naar de precieze gang van zaken in het gebied, onder meer naar aanleiding van klachten van bewoners en tuinders.

De Vries verklaarde dat de wateroverlast eens en temeer duidelijk maakt dat het hard nodig is dat het water in Nederland meer ruimte krijgt. “Het is nu al de derde keer in vier jaar dat het misgaat in dit deel van het land. Het hoogheemraadschap heeft een plan ontwikkeld om het water meer ruimte te geven en beter af te voeren. Maar je kunt niet in een paar jaar tijd goedmaken wat in vijftig jaar verkeerd is gegaan”.

De staatssecretaris is ervan overtuigd dat er meer ruimte moet komen tussen de bebouwing in het Westland. Ze verwacht overigens dat tal van bedrijven hier als gevolg van de schade failliet zullen gaan. “Zelfs al krijgen de tuinders de schade vergoed, dan nog zijn de consequenties voor de bedrijven zeer groot.Hun klanten zoeken andere bedrijven op en blijven daar hangen.”

De Vries baseert deze veronderstelling op de ervaringen na de vorige periodes met wateroverlast in het Westland. Ze hoopt dat het de overheid lukt bedrijven uit te plaatsen en zo de ruimte te scheppen die het gebied nodig heeft om in de toekomst problemen te voorkomen.

Reageer op dit artikel