nieuws

CNV stelt looneis uit na aanslagen VS

bouwbreed

De vakcentrale CNV vindt het vaststellen van een looneis na de aanslagen in de Verenigde Staten “niet verantwoord”. De terroristische acties in Amerika een week geleden hebben volgens de vakbeweging voor te veel onzekerheid gezorgd over de economische ontwikkelingen.

Dat maakte het CNV gisteren bekend. Traditioneel stelt de vakcentrale op de dag voor Prinsjesdag het arbeidsvoorwaardenbeleid vast, met daarbij een looneis. Algemeen werd verwacht dat de looneis voor 2002 4 procent zou bedragen. Nu komt de christelijke vakbeweging met een besluit over de loonvraag “zodra de politiek-economische situatie zich heeft gestabiliseerd”.

De vakcentrale Unie MHP heeft maandag wel een looneis vastgesteld. De kleinste van de drie Nederlandse vakcentrales stelt een gemiddelde loonstijging van 3,5 procent voor. Verder pleit de Unie ervoor “extra behoedzaam te zijn” en rekening te houden met “grote onzekerheden” door de gebeurtenissen in de VS. Definitieve conclusies over het loonbeleid wil de vakbeweging daarom verschuiven tot na de algemene beschouwingen over de Miljoenennota in de Tweede Kamer later deze week.

De Vakcentrale FNVgaat uit van een maximale looneis van 4 procent. Vanwege het onzekere economische tij legt de vakbond wel de nadruk op het afsluiten van kortlopende contracten.

Reageer op dit artikel