nieuws

Cao-seizoen dreigt heet te worden

bouwbreed

Het komende cao-seizoen kan zeer heet worden. Het denken over de stand van de economie en een daarbij passende looneis van de vakbonden liggen mijlenver uit elkaar. Daarbij speelt zeker voor het CNV de stijging van de topinkomens een rol.

analyse

De reacties van werkgevers op de voorstellen van de bonden voor het arbeidsvoorwaardenbeleid komend jaar zijn even obligaat als voorspelbaar. De looneis van de FNV, 4 procent plus 0,5 procent in de secundaire sfeer, wordt te hoog genoemd. Het CNV, dat zijn looneis laat afhangen van de ontwikkelingen de komende tijd, wordt geprezen.

De overheid is evenmin blij met de looneis. De ministers Jorritsma en Vermeend hebben al laten weten 4 procent absoluut te hoog te vinden. Zij baseren zich daarbij op het economisch perspectief het komende jaar met een duidelijk afzwakkende economische groei en een inflatie die weer zal dalen naar 2,5 procent.

De bonden trekken zich daar vooralsnog weinig van aan. Of de inflatie inderdaad 2,5 procent wordt, moet immers worden afgewacht. Het jaar 2002 is immers het jaar dat de euro als betaalmiddel op de markt komt. Hoewel een aantal sectoren, onder meer de schoenen- en textielbranches, de euro dit jaar al hebben doorberekend in de prijsstijgingen, is het nog steeds afwachten wat andere sectoren doen.

Veel zal afhangen van wat de overheden zelf doen. De eerste tekenen zijn niet bemoedigend. Zo kondigde justitie al aan de boetes fors op te trekken ter gelegenheid van de aanpassing aan de euro. Dit is overigens teruggedraaid.

Een heikel punt blijft verder de ontwikkeling van de topinkomens in het bedrijfsleven. Vooral het CNV bekijkt dat met argusogen. Eind augustus heeft de christelijke bond een erecode gestuurd naar de vijftig bedrijven in de AEX en de Midkap. Daarin wordt onder meer gesproken over een matiging van de ontwikkeling van de topinkomens. Geen bedrijf ondertekende die.

“Dat realiseert het CNV zich vandaag, en dat zal het CNV zich realiseren tijdens cao-onderhandelingen komend jaar”, spreekt het CNV dreigend. De bond doet dan ook een dringend beroep op VNO-NCW om de leden op te roepen sober en terughoudend te zijn in de ontwikkeling van topinkomens.

Volgende week komt FNV Bouw met zijn arbeidsvoorwaardenpakket. Qua looneis zal dat gelijk staan aan de federatie-eis. Wat secundaire eisen betreft wordt niet zoveel spektakel verwacht. Aangezien de lopende cao voor één jaar is afgesloten, moeten een aantal daarin gemaakte afspraken nog worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel