nieuws

Brand treft historische gebouwen

bouwbreed Premium

De binnenstad van Deventer is in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door een felle, uitslaande brand in de voormalige panden van uitgeverij Kluwer aan de Assenstraat. Het lege pand waarin de brand ontstond moet inwendig als verloren worden beschouwd. De directe belendende percelen zijn zwaar beschadigd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Om drie uur ’s nachts kwam bij de brandweer in Deventer de melding binnen van een brand midden in het centrum van de stad. Enkele minuten over drie was brandweercommandant B. Boersma ter plaatse. “Wat we aantroffen was een uitslaande brand in het achtste pand dat deel uitmaakt van een rij van negen monumenten.” Van de negen panden zijn alleen de eerste twee bewoond. De overige panden waren aangekocht door de gemeente en werden gerenoveerd.

Houten balklagen

Om de brand te bestrijden werd onmiddellijk de hulp ingeroepen van de brandweerkorpsen uit Apeldoorn en Zutphen. Boersma: “Ervaring met branden in oude panden heeft geleerd dat branddoorslag plaats vindt door de oude bouwwijze, waarbij de houten balklagen in de bouwmuren doorliepen. Toen de melding binnenkwam, was al sprake van een uitslaande brand. De vlammen kwamen namelijk al door het dak. Het is dan onverantwoord om brandweerlieden vanwege instortingsgevaar naar binnen te laten gaan.” De brandweercommandant besloot daarop een aantal hoogwerkers in te zetten om de brandhaard te bestrijden.

In totaal waren ongeveer honderd brandweerlieden bij de blusactie betrokken. Door de omvang van de brand was onvoldoende bluswater voorhanden. “Het bestaande leidingnet trekt dat niet. Daarom hebben we water uit de IJssel moeten pompen”, aldus Boersma.

Als gevolg hiervan was de doorgaande route naar de binnenstad versperd doordat de dikke blusleidingen over de IJsselkade lagen. Boersma: “Het plan voor een wegomlegging ligt altijd klaar en is gelijk aan de route die van toepassing is als de IJsselkade tijdens hoogwater overstroomt.”

Om zes uur in de ochtend werd het sein brand meester gegeven. Volgens Boersma is door de gerichte blusactie het maximaal haalbare bereikt: “Van de negen monumenten op een rij is alleen het pand waar de brand is ontstaan inwendig verwoest. De direct ernaast gelegen panden zijn weliswaar zwaar beschadigd, maar niet verloren. Daarnaast zijn alle monumentale gevels behouden gebleven.”

Volgens Boersma zijn de twee bewoonde woningen geheel onbeschadigd en hebben zelfs geen roetschade opgelopen. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

In de loop van de ochtend kwam het verkeer weer op gang. De bouw- en woningdienst doet op dit moment onderzoek naar de bouwkundige staat van de beschadigde panden.

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Eerder dit jaar begon de politie in Deventer al een onderzoek naar mogelijke verbanden tussen een aantal branden zie zich in de eerste maanden van het jaar voordeden. Of deze brand met de andere branden in verband staat, kan Boersma vooruitlopend op dat onderzoek niet zeggen.

Gerichte blusactie redt groot aantal panden in Deventer

Reageer op dit artikel