nieuws

Bouwregelgeving straks weer anders

bouwbreed

Het Bouwbesluit gaat binnen enkele jaren opnieuw op de helling. Nog voordat de meest recente aanpassing van de regelgeving is doorgevoerd, komt staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) alweer met nieuwe voorstellen. Het schrappen van overbodige eisen staat daarbij voorop. Verder gaan brandveiligheid en handhaving een belangrijke rol spelen.

Remkes maakt zijn voornemen bekend in een interview met Cobouw naar aanleiding van de rijksbegroting. “Voor alle duidelijkheid: de geplande conversie van volgend voorjaar gaat gewoon door”, benadrukt de staatssecretaris. Doel daarvan is de bouwregelgeving eenvoudiger en duidelijker te maken.

Functionele eisen voor niet-woningen worden vervangen door prestatie-eisen. Een aantal kwaliteitseisen gaat omhoog. Zo moeten woningen beter worden geïsoleerd tegen geluid (verhoging met 5 dB) en dient de plafondhoogte minimaal 2.60 meter te zijn in plaats van 2.40 meter.

Nog dit najaar komt Remkes met plannen die nog veel verder strekken. Hij stuurt zijn voornemens in een “brede beleidsbrief” aan de Tweede Kamer. De bedoeling is wederom de bouwregelgeving minder ingewikkeld te maken en overbodige regels te schrappen.

Bij de nieuwe regelgeving wordt gedacht aan de introductie van een zogenoemd gebouwdossier. “Het Overlegplatform bouwregelgeving heeft een systematiek uitgedacht met gebouwgebonden regels”, licht Remkes een tipje van de sluier op. Invoering van dit systeem betekent opnieuw een drastische wijziging van het Bouwbesluit.

Volendam

Daarnaast komt de werkgroep Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit met voorstellen. Zij let op overlap in procedures en de kosten van bouwleges. Ook onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden voor elektronische aanvraag van bouwvergunningen.

Verder is Remkes van plan een aantal aanbevelingen over te nemen uit de rapportage naar aanleiding van de brand in Volendam. Vooral de kritiek van de commissie Alders op het gebied van brandveiligheid en handhaving wil de staatssecretaris ter harte nemen. Ten slotte wil Remkes het vrije bouwen stimuleren door de regelgeving aan te passen. “Daarbij denk ik vooral aan het schrappen van eisen die kunnen worden gemist.” De eerste resultaten van het experiment van ‘Gewild wonen’ in Almere dienen daartoe als basis.

De toekomstige bouwregelgeving zal niet meer deze kabinetsperiode worden uitgewerkt. Remkes wil echter een richting uitstippelen voor na de verkiezingen volgend jaar mei. Hij sluit overigens helemaal niet uit dat hij zelf alsnog verantwoordelijk zal zijn voor de invoering van die nieuwe regels. “Je weet nooit hoe het loopt bij kabinetsformaties. Ik behoor niet tot de school die nu al bezig is mentaal afscheid te nemen van VROM en sluit nog vier jaar Remkes als staatssecretaris helemaal niet uit”, verklaart hij. “Sommige mensen zullen dit een onheilspellende boodschap vinden, anderen zal het welgevallig in de oren klinken.”

Op pagina 3: Spanning op de woningmarkt.

Reageer op dit artikel