nieuws

‘Betere organisatie, minder faalkosten’

bouwbreed Premium

De sleutel tot het verminderen van faalkosten zit in een andere organisatie van het bouwproces. In de huidige bouwketen werken veel partijen met elkaar, zonder dat er sprake is van samenwerking. “Door de verschillende schakels in de bouwketen aaneen te rijgen kunnen overbodige kosten worden beperkt”, aldus Jan Straatman, adjunct-directeur projecten van de Stichting Bouwresearch (SBR).

“De uitdaging voor de toekomst is het tot stand brengen van goede samenwerking in het bouwproces. Met andere woorden, bouwpartners – van opdrachtgever tot onderaannemer – moeten hun activiteiten beter op elkaar afstemmen. De voorhoede van bouwend Nederland beseft dat op dat gebied winst is te behalen en werkt aan verbetering. Niettemin zal het nog vijf à tien jaar duren voordat er over de hele breedte van de bouw resultaten worden geboekt. Individuele bedrijven die er snel bij zijn en de verkokering binnen hun eigen organisatie tegengaan, kunnen al op korte termijn hun voordeel doen.” Straatman is projectmanager van ‘Bouw Beter’, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en werkgeversorganisatie BouwNed, waaraan onder meer professionele opdrachtgevers en grote en kleine aannemers meedoen.

‘Bouw Beter’ beoogt fouten in het bouwproces terug te dringen en overbodige kosten zoveel mogelijk te beperken. Naar schatting gaat jaarlijks tussen 5 en 10 miljoen gulden verloren door fouten in de bouw. Dat is veel, maar, zegt Straatman, “ik denk dat als je de Nederlandse bouw afzet tegen andere Europese landen, wij het helemaal niet zo slecht doen”.

Onlangs maakte Straatman bekend dat wantrouwen tussen de bouwpartners onderling een voorname oorzaak is van overbodige kosten. Dit betekent niet, legt hij uit, dat architecten, aannemers en projectontwikkelaars vergaderen met het pistool in de aanslag, maar wel dat ze elkaars werk soms met argusogen bekijken.

Als voorbeeld noemt Straatman een aannemer die de tekeningen die hij krijgt aangeleverd van een architectenbureau overnieuw maakt, omdat hij op grond van slechte ervaringen uit het verleden verwacht dat er onzorgvuldigheden in zitten. “Die aannemer zegt, ‘alles narekenen kost me meer tijd dan nieuwe tekeningen maken’. Dus hij laat de tekeningen overdoen. Als hij daarentegen zeker weet dat wat hij krijgt aangeleverd van goede kwaliteit is, kan hij ermee verder en boekt hij een belangrijk stuk winst.”

Daarom moeten de bouwpartners hun werkwijze op elkaar afstemmen. “Het is noodzakelijk dat alle betrokken partijen opletten hoe de verschillende onderdelen in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Stem processen op elkaar af. Sta open voor feedback. Maak over en weer heldere afspraken. Heb respect voor elkaars werk. Het klinkt logisch en gemakkelijk, maar in de bouw blijkt communiceren vaak heel lastig te zijn. Het besef begint door te dringen dat er het een en ander moet veranderen. Ik merk dat onder meer aan de enorme belangstelling voor het project Bouw Beter.”

Jan Straatman: “In de bouw blijkt communiceren vaak heel lastig te zijn.”

Veel interesse voor project Bouw Beter

Reageer op dit artikel