nieuws

‘Belasting voor bedrijf moet fors omlaag’

bouwbreed Premium

In de volgende kabinetsperiode moeten de belastingen voor bedrijven 1,8 miljard omlaag. De burgers moeten eenzelfde belastingverlaging krijgen. Dat schrijft VNO-NCW in het beleidsprogramma 2002-2006 ‘Ruimte voor mensen; ruimte voor groei’.

“Het fiscale stelsel in Nederland loopt achter bij andere landen binnen de Europese Unie. Niet alleen liggen de tarieven voor de vennootschapsbelasting (vpb) boven het EU-gemiddelde, ook krijgen ondernemingen in Nederland te maken met allerlei soorten belasting die in het buitenland al zijn aangepast of zelfs afgeschaft”, aldus de werkgevers.

De organisatie pleit dan ook voor vermindering van het vpb-tarief met 5 procentpunt naar 30 procent. In de kabinetsplannen is inmiddels al 0,5 procentpunt gerealiseerd. De tariefverlaging moet volgens de werkgevers voor 70 procent uit de schatkist komen, die 1,3 miljard euro kost, en voor 30 procent door de ondernemingen zelf worden opgebracht.

Kapitaalbelasting

Daarnaast moeten andere belastingen worden aangepast of afgeschaft. Zo is Nederland een van de weinige landen waar nog kapitaalbelasting bestaat. Dit is een belasting op het stichten van een onderneming.

Verder moet ook de inkomstenbelasting op de schop. Die remt op dit moment de groei van het arbeidsaanbod en verhoging van de arbeidsproductiviteit, meent VNO-NCW. Zo is het hoogste tarief in de inkomstenbelasting van 52 procent te hoog, terwijl het ook nog eens vanaf een veel te laag inkomen wordt geheven. Daardoor is er nauwelijks een prikkel om meer te gaan werken.

Ook inkomensafhankelijke regelingen werken niet mee aan verhoging van het arbeidsaanbod. Gaan werken betekent immers minder subsidie waardoor er netto nauwelijks meer in het handje overblijft.

VNO-NCW wil dit probleem oplossen door de inkomensafhankelijke regelingen om te zetten in compenserende lastenverlichting.

Naast de belastingverlagingen bepleiten de werkgevers ook het teruggeven van de overschotten in de sociale fondsen aan werkgevers en werknemers. Daarmee komt een einde aan jarenlange lastenverzwaring, zo menen zij.

In lijn met eerdere uitspraken vindt VNO-NCW dat er tot 2014 1,1 miljard euro extra moet worden geïnvesteerd in wegen en openbaar vervoer. De achterstand die op dit front de laatste jaren is ontstaan, zal moeten worden ingelopen, om te voorkomen dat er een rem op de economische groei ontstaat.

Verder willen de werkgevers dat de komende zes jaar 0,9 miljard euro in de herstructurering van oude bedrijfsterreinen wordt gestopt. Dat levert 350 hectare ‘nieuw’ bedrijfsterrein per jaar op. En dat komt dan mooi uit, omdat er tot 2010 jaarlijks 1000 hectare extra bij moet komen.

Reageer op dit artikel