nieuws

Architect oosterhuis.nl:

bouwbreed

“De mogelijkheden die het internet biedt, passen heel goed bij onze manier van werken.” In een tijd waarin velen het nut of de toegevoegde waarde van het internet betwijfelen, is deze verklaring van architect Kas Oosterhuis verfrissend. Hij leidt het bureau ‘oosterhuis.nl’. Voorzover bekend is dit het enige architectenbureau dat zich tooit met een internet-domeinnaam. Sinds vorig jaar geeft Oosterhuis al zijn belangwekkende projecten een eigen domeinnaam op het internet.

“Een gebouw met een openbare functie moet ook een ingang op het net hebben”, vindt Oosterhuis. Zo krijgt het multimedia-paviljoen voor de provincie Noord-Holland, dat zijn bureau ontwierp voor de Floriade in april 2002, een fysieke en een virtuele entree: “In beide gevallen stap je een interactieve ruimte binnen van 150 vierkante meter. Je ziet een projectie van een wereld rondom en je kunt als bezoeker die ruimte beïnvloeden, zowel in levenden lijve als on-line.” Vanaf 1 april volgend jaar is dit te beleven via www.webvannoordholland.nl.

Afgeleid van 3D-model

Computers en informatietechnologie zijn al lange tijd een b elangrijk hulpmiddel bij het werkproces van oosterhuis.nl. Het Waterpaviljoen op het werkeiland Neeltje Jans uit 1997 is daar een bekend voorbeeld van. “We werken vanuit een driedimensionaal model en hebben de koppeling aan een database verder ontwikkeld. Zelfs de tweedimensionale tekening is een afgeleide van het 3D-model. Zo creëren we steeds meer binding met de praktijk, want de gegevens uit de computer kunnen ook naar de uitvoering worden gebracht.”

Al sinds 1999 is ‘transports 2001’ een aandachttrekkend project van oosterhuis.nl. Ook hier gaat het om een beweeglijk ontwerp met een flexibele elektronische huid die de bewegingen volgt van de pneumatische spieren, gestuurd door de gebruikers. Het is het eerste gebouw in zijn soort dat constructieve kracht verzamelt op het moment dat dit gewenst is, en zich weer ontspant als de bewegende krachten naar de achtergrond verdwijnen. Of dit gebouw ooit in werkelijkheid zal verrijzen lijkt al bijna niet belangrijk meer voor de makers; de virtuele aanwezigheid op het wereldwijde web is al genoeg. Maar of het aan de computer van uw verslaggever ligt of aan de makers van de applicatie is niet te achterhalen: er gebeurde hoegenaamd niets toen hij de website bezocht en de applicatie startte.

Waren de eerder genoemde projecten nog vooral kunstzinnig baanbrekend, het Variomatic-project belooft een serie woningen die tastbaar en bewoonbaar zijn. Oosterhuis: “We krijgen steeds meer binding met de praktijk en kunnen de uiteindelijk bepaalde ontwerpgegevens vanuit de computer ook naar de uitvoering van de bouw brengen. Variomatic is een cataloguswoning voor vrije kavels. Het beoogt een directe lijn op te bouwen tussen de opdrachtgever of eigenaar van de kavel, de architect en de producent, het bouwbedrijf.”

Daardoor ontstaat grote flexibiliteit voor de opdrachtgever. Zo kan hij de materialen en kleuren kiezen, maar spectaculair zijn vooral de variabele dimensies: het basisontwerp kan naar believen groter of kleiner worden gemaakt, de dakhelling aangepast en de plaatsing op het kavel is te kiezen. Dit vereist natuurlijk een optimale communicatie tussen koper, architect en bouwer. Daarnaast worden geavanceerde bouwmethoden ingezet die de realisatietijd sterk verkorten. De mogelijkheden van samenstellingen zijn breed te noemen; daardoor is de kans klein dat er twee identieke Variomatic-woningen in één wijk verrijzen.

Het concept Variomatic is oorspronkelijk ontwikkeld in een studiegroep ‘ontspannen wonen’ van de Bond van Nederlandse architecten BNA, en toonde aan dat landschapsontwikkeling, architectuur en consumentgericht bouwen wel degelijk samen kunnen gaan.

Flexibel en demontabel

In Zoetermeer zullen er acht en in Deventer waarschijnlijk tien van deze flexibele villa’s verrijzen. Dat kan nadat de opdrachtgever via de website op de knop ‘Go’ heeft gedrukt, vertelt Oosterhuis.

“Op variomatic.nl is nu alleen nog een demonstratieversie beschikbaar, omdat de lijn met de productie technisch gezien nog moet worden gelegd. Dat moet volledig geautomatiseerd zijn, anders werkt het niet zoals bedoeld. Straks gaat het zo: als je tevreden bent over het driedimensionale model van je huis, klik je inderdaad op een schermknop. Vervolgens gaan de technische gegevens via het internet naar zowel de architect als het bouwbedrijf die er direct mee aan de gang kunnen: materialen worden automatisch in de juiste hoeveelheden besteld.”

Voor Variomatic ontving oosterhuis.nl subsidie van het overheidsprogramma ‘Industrieel Flexibel Demontabel bouwen’ als demonstratieproject.

Die beoogde flexibiliteit slaat zowel op de te bouwen producten als op het te volgen bouwproces. Industriële gebouwonderdelen die zodanig zijn ontwikkeld dat gebouwen flexibel zijn, leveren een bijdrage aan consumentgericht en duurzaam bouwen, zo is de gedachte. Als een gebouw immers langer passend te maken is voor zijn gebruikers, dien je daarmee de duurzaamheid van zowel gebouw als locatie.

De informatie- en communicatietechnologie speelt een belangrijke ondersteunende rol in deze processen.

Reageer op dit artikel