nieuws

Amsterdam bouwt huizen op Stadionplein en sloopt garage

bouwbreed

Voor het oude, recent totaal gerenoveerde Olympisch Stadion krijgt Amsterdam een nieuw Stadionplein. De gemeenteraad verzet zich niet tegen de noodzakelijke sloop van de noordelijke Citroën-garage. Het plein wordt bebouwd met ruim driehonderd woningen.

Verplaatsing van het Stadionplein is al lange tijd punt van discussie. Het stadsdeelbestuur heeft zich verplicht tot de bouw van 1200 woningen. Dat is afgesproken bij de beslissing het Olympisch Stadion niet af te breken. Na jarenlang gesoebat is er volgens het stadsdeel maar één oplossing: 320 woningen op het huidige Stadionplein, negenhonderd aan de andere kant van het stadion.

Het stadsdeel wil bovendien voor het gerestaureerde stadion een nieuw plein. Om twee redenen: het oogt goed en er blijft ruimte voor evenementen. Alleen staat een Citroën-garage in de weg. Het gebouw geldt als een bijzonder voorbeeld van de nieuwe zakelijkheid. Evenals het stadion is het ontworpen door architect Jan Wils.

Wethouder Stadig van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft zich steeds verzet tegen afbraak van de garage. Naar zijn smaak is sloop een veel te dure operatie om een plein te creëren, terwijl er al een plein is. Aankoop kost naar schatting 30 miljoen gulden. Maar het stadsdeel heeft hem voor het blok gezet. Gaat hij niet akkoord met het nieuwe plein, dan zal het stadsdeel helemaal geen voorstellen doen voor nieuwbouw. En juist met het oog op de dalende bouwproductie acht de wethouder het niet bouwen van zo veel woningen onverantwoord. In deze ommezwaai weet hij zich nu gesteund door de meerderheid van de raadscommissie ruimtelijke ordening.

Het Cuypersgenootschap is inmiddels een procedure begonnen om de bewuste garage alsnog een plaats te geven op de gemeentelijke monumentenlijst.

Portierswoning

Niet dat het stadsdeel alle problemen met het nieuwe plein heeft opgelost. Het kan maar geen beslissing nemen over het lot van de portierswoning, die ook in de weg staat. Het stadsdeel zou haar willen afbreken. Maar de stichting Olympia Sirene heeft met steun van onder meer vastgoedhandelaar Cor van Zadelhoff geld bijeengebracht om het huisje twintig meter te verplaatsen. Na een botte weigering, lijkt stadsdeelvoorzitter De Visser toch bereid deze oplossing in overweging te nemen.

Reageer op dit artikel