nieuws

Afvalverwerker weigert vuile grond CiBoGa

bouwbreed

Afvalverwerker De Stainkoeln weigert duizend ton vervuilde grond van het CiBoGa-bouwterrein in de stad Groningen op te slaan. De directie wil de penetrante carboleumlucht niet op de toch al door stank geplaagde omwonenden van het bedrijf loslaten.

De weigering van de afvalverwerker komt op het moment dat er een stevige discussie woedt over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van de momenteel in aanbouw zijnde autoluwe binnenstadswijk CiBoGa (900 huizen), die hierdoor vooralsnog geen vertraging oploopt.

De vervuilde grond van het CiBoGa-terrein ligt nu nog op de locatie waar in de nabije toekomst een parkeergarage voor 1.200 auto’s moet verrijzen. Het bedrijf Van der Wiel Infra Milieu uit Drachten, die de CiBoGa-grond moet afvoeren denkt op redelijk korte termijn een alternatieve locatie te kunnen vinden voor de vervuilde grond. Aannemer Van der Wiel heeft de weigerende afvalverwerker inmiddels een door juristen ondertekende brief doen toekomen, waarin die de keus wordt gesteld: óf alsnog de vervuilde grond accepteren óf opdraaien voor de kosten.

Afvalverwerker De Stainkoeln heeft al geruime tijd problemen met omwonenden over de rond het terrein heersende stank. Na de nodige onderzoeken en vergeefse beloften om beterschap ziet de directie het niet zitten de carboleumlucht op de klagende bewoners los te laten. Een bepaling over ernstige stankoverlast in het contract met de aannemer zou die opening bieden. Probleem is alleen dat beide partijen het begrip ‘stankoverlast’ verschillend interpreteren.

Reageer op dit artikel