nieuws

Zandloper

bouwbreed

Onbegrijpelijk is het dat de Nederlandse overheid willens en wetens het dreigende tekort aan beton- en metselzand negeert. De zandloper staat op z’n kop en loopt langzaam maar zeker leeg boven alle Vinex-wijken en andere grote projecten. In het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen voor de komende 25 jaar wordt ronduit toegegeven dat het Rijk bewust grote risico’s aangaat.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft namelijk zelf berekend dat tot 2009 239 miljoen ton nodig is voor de diverse bouwprojecten. Ongeveer de helft is nodig voor overheidsopdrachten. Vroeg of laat komen concrete projecten in de knoei omdat de voorraden op zijn, voorafgegaan door explosieve prijsstijgingen. Het huidige kabinet redeneert: ‘Jammer dan’ en schuift het probleem voor zich uit. De bewindspersoon in het volgende kabinet zal in politiek lastig vaarwater komen omdat dan de gevolgen wel zichtbaar zijn.

Het kabinet geeft toe aan de groeiende weerstand tegen winlocaties. Delfstoffen leveren steeds vaker conflicten op met de omgeving waarin ze worden gewonnen. Vooral provincies en gemeenten liggen dwars. Met bestuurlijke procedures en andere tactieken is de uitvoering jaren te vertragen.

Gezamenlijk hebben de provincies een – door het Rijk opgelegde – taakstelling van 143 miljoen ton tot 2009. Het openlijke verzet daartegen maakt het onwaarschijnlijk dat die tonnen ook worden gewonnen. Een poging om de Nimby-procedure te starten tegen Gelderland is op niets uitgelopen.

Het Rijk is de aangewezen instantie om in te grijpen en desnoods prestaties af te dwingen. Die kans laat hij willens en wetens lopen, ook voor de lange termijn. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat komt alleen met een voorstel een onafhankelijke commissie jaarlijks de voortgang te laten rapporteren. Het is handig te zien hoe groot de achterstand is, maar dat lost weinig op. Ook goedbedoelde andere onderzoekjes naar mogelijke winning in het Markermeer en IJsselmeer kunnen nooit op tijd soelaas bieden.

Als het kabinet niets doet, is het hoog tijd voor de bouwwereld om aan de bel te trekken. De pogingen tot nu toe zijn gericht tegen dovemansoren. Maak het tekort inzichtelijk en wijs op de fors duurdere projecten. Het parlement zal dan hopelijk niet zonder slag of stoot akkoord gaan met het slappe beleid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels