nieuws

‘Zaandam-Zuid geschikt voor 5000 huizen’

bouwbreed

Het industriegebied Achtersluispolder moet voor 2020 worden omgebouwd tot een woongebied. Woningcorporatie ZVH ziet aan de oever van het Noordzeekanaal ruimte voor vijfduizend woningen; goed voor eenderde van de toekomstige woningproductie in de gehele Zaanstreek.

Directeur F. Sanders verklaart in het jaarverslag van zijn corporatie dat het gebied bij uitstek geschikt is om ‘leuke dingen te doen met combinaties van wonen en werken’. Hij verwacht dat na 2010 de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken van Amsterdam-Noord naar Zaandam. “Als de metro uit Amsterdam het gebied aandoet, dan is het doodzonde die tussen opslaghallen te laten doorrijden.”

De gemeente Zaanstad deelt de voorkeur van ZVH vooralsnog niet. Wethouder D.H. Sanders van zowel grond- als economische zaken piekert er niet over om in de Kanaalzone veel meer woningen te bouwen. “De Achtersluispolder behoort tot onze belangrijkste werkgebieden. Ook voor de middellange termijn willen we dat zo houden.” Wel is de gemeente bereid elders combinaties van wonen en werken mogelijk te maken. Wellicht komt het meer westelijk gelegen Hembrugterrein daarvoor in aanmerking. Daar wordt studie naar verricht.

Al eerder heeft ZVH het oog laten vallen op potentiële woningbouwlocaties langs het Noordzeekanaal. Samen met de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten werd voorgesteld de meer oostelijk gelegen Noorder IJ-polderplas te bestemmen voor woningbouw.

Verdichting

ZVH verwacht voor de Zaanstreek de komende twintig jaar de productie van vijftienduizend nieuwe woningen. Plaats voor nog eens vijfduizend woningen zou kunnen worden gevonden binnen de bestaande bebouwing. Daarvoor is verdichting noodzakelijk, moeten sportterreinen worden verplaats en kunnen oude portiekflats worden gesloopt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels