nieuws

Studie naar snelweg met tunnel bij Nijmegen

bouwbreed

Mogelijk voor 2010 komt er een nieuw stuk autosnelweg met een tunnel onder de Waal bij Nijmegen door. Dit doorgetrokken deel van de bestaande snelweg A73 (Nijmegen – Venlo) moet een einde maken aan de dagelijkse files op de A50 bij Ewijk en voor de Waalbrug bij Nijmegen.

De aanleg van de weg met tunnel kost ruim 1 miljard gulden. Dat schrijft het Gelders provinciebestuur in een voorstel, waarover de provinciale commissie Verkeer op 7 september praat. Het nieuwe stuk snelweg, onderdeel van het hoofdwegennet, gaat de A50 over de Waal met de A15 richting Duitse grens verbinden. Dit is een reeds langgekoesterde wens van de provincie.

Het ministerie van verkeer heeft opdracht gegeven voor een studie naar de verkeersproblemen in het gebied, maar nog geen geld voor de uitvoering gereserveerd. De files ten zuiden van Nijmegen nemen dagelijks toe. De verkeershinder zal de komende jaren nog fors groeien, zo blijkt uit een verkeerskundige analyse van ingenieursbureau Grontmij.

Het noord-zuidverkeer kan nu alleen bij Ewijk via de A50 over de Waal of via de Waalbrug bij Nijmegen, wat in de stad zelf voor grote verkeersproblemen zorgt. Een nieuwe stadsbrug bij Nijmegen, wat de gemeente graag wil, is echter volgens de provincie geen oplossing.

Het nieuwe gedeelte van de A73 zou kunnen worden aangelegd over het terrein van vuilverbrander ARN bij Beuningen. Dat is de kortste route, die tevens het verst van woonwijken verwijderd is. Een groot voordeel is volgens onderzoeksbureau Arcadis dat dit tracé het landschap nauwelijks aantast.

Regels

De Waal en de uiterwaarden behoren tot de ecologische hoofdstructuur, waardoor er strenge regels voor bebouwing gelden. Een tunnel onder de Waal is eveneens vanuit milieuoogpunt de beste oplossing, blijkt uit onderzoek.

Het is ook mogelijk een brug te bouwen, wat 250 miljoen gulden in de kosten scheelt. Het provinciebestuur maakt, gezien het grote verschil in prijs, nu nog geen definitieve keuze voor een brug of een tunnel.

Rijkswaterstaat wil gelijktijdig opdracht geven voor een onderzoek naar de noodzakelijke verbreding van de A50 bij Ewijk. In 2004 zouden beide werken dan kunnen worden aanbesteed, aldus het provinciebestuur.

Reageer op dit artikel