nieuws

Stil wegdek levert overheden geld op

bouwbreed

Lagere overheden en waterschappen kunnen subsidies krijgen als zij wegen ombouwen tot ‘stille’ wegen. Met deze subsidieregeling wordt beoogd na het hoofdwegennet ook het onderliggende wegennet stiller te maken. Voor dit jaar zit er ruim 31 miljoen gulden in de pot van het ministerie van VROM.

Het moet gaan om een bestaande weg waarvan de geluidsbelasting wordt verminderd. In stiltegebieden moet die belasting meer dan 45 dB(A) zijn, daarbuiten meer dan 55 dB(A). De lawaaireductie moet minimaal 3 decibel bedragen. De wegbeheerder wordt verplicht om 2, 5, 8 en 11 jaar na oplevering van het stille wegvak geluidmetingen te laten verrichten.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort weg en van de soort wegverharding die wordt aangebracht. Daarbij gaat het om genormeerde meerkosten ten opzichte van luidruchtige wegverharding. Daarnaast worden kosten van voorbereiding, begeleiding, toezicht en monitoring betaald.

Reageer op dit artikel