nieuws

Rijk kijkt naar zweeftrein in berm langs snelweg

bouwbreed Premium

De snelle verbinding tussen de vier grote steden wordt een traditionele railverbinding of een magneetzweefbaan. Het ministerie van VROM acht een zweefbaan in de bermen van de bestaande snelwegen (A2, A12, A20, A13 en A4) zeer kansrijk, maar daardoor zal het Groene Hart verder onder druk komen te staan.

Volgende maand verschijnt deel twee van de Vijfde nota ruimtelijke ordening met daarin alle op- en aanmerkingen vanuit de inspraakronden. Pas bij het derde deel – volgend jaar – zullen definitieve keuzes worden gemaakt.

Momenteel wordt in het kader van de ontwikkeling van de Deltametropool ook onderzoek gedaan naar de bijbehorende infrastructuur.

Met name wordt gestudeerd op de mogelijkheden van een zweeftrein in de bermen van de snelwegen en opwaardering in combinatie met uitbreiding van het bestaande railnetwerk. De snelle vorm van openbaar vervoer komt naast de bestaande plannen voor Randstadrail die met ‘light-rail’ de steden in de Zuidvleugel van de Randstad met elkaar gaat verbinden. Hier gaat het vooral om opwaardering van de bestaande Hofpleinlijn tussen Den Haag en Rotterdam en de Zoetermeerse Sprinter.

Snelwegen

Vanaf 2010 zullen de vier grote steden worden beschouwd als één stedelijk gebied. Rotterdam, de Drechtsteden, Den Haag, Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort krijgen ook een goede openbaar-vervoerverbinding. De steden zijn goed ontsloten via snelwegen, maar van een korte efficiënte railverbinding is geen sprake.

Specifiek wordt gekeken naar de mogelijkheid van een zweeftrein in de bermen van de bestaande snelwegen A2, A12, A20, A13 en A4. De gemiddelde reistijden binnen de Deltametropool worden dan aanzienlijk verkort. In dat geval komt het accent te liggen op de binnenflank van de Randstadring.

Zo ontstaat een compacte metropool, waarbij de randen van de belangrijkste regio’s (de vier grote steden) op relatief korte afstand van elkaar komen te liggen. Zeker als de verdere verstedelijking wordt gezocht in de buurt van de nieuwe stations.

Bollenstad

Het is namelijk de bedoeling dat in de Randstad nog veel meer huizen komen. Eenderde daarvan moet in de bestaande steden komen, eenderde op vliegveld Valkenburg en in de Bollenstreek en eenderde komt op nog nieuw aan te wijzen locaties aan de randen van de steden.

Een gevolg van dit model is dat de verstedelijking in deze binnenflank samengaat met een verdere verstedelijking van de randzone van het Groene Hart. Minister Pronk van ruimtelijke ordening heeft al eerder ruimte geboden voor bebouwing in delen van het Groene Hart, mits andere stukken dan definitief goed worden beschermd en een bouwstop krijgen.

Reageer op dit artikel