nieuws

Regenwaterriool in Hoorn permanent gevuld

bouwbreed

Het regenwaterriool waarop 120 nieuwbouwwoningen in de Hoornse binnenstad worden aangesloten, zal permanent met water zijn gevuld. Het hemelwater moet namelijk worden geloosd op een gracht waarvan het peil hoger ligt. De gietijzeren riolering is weggewerkt in het verlaagde plafond van de parkeergarage die onder het woningcomplex schuil gaat.

Binnenstedelijke projecten brengen hun specifieke problemen met zich mee. In Hoorn wordt momenteel gewerkt aan de nieuwbouw van 120 woningen en een ondergrondse parkeergarage die straks aan 340 voertuigen plaats moet bieden.

Het project van opdrachtgever CV ’t Jeudje, de commanditaire vennootschap van Zeeman Vastgoed en WBV Intermaris, is ontworpen door Zeeman Architecten uit de Noord-Hollandse IJsselmeerplaats in samenwerking met INBO architecten uit Woudenberg.

Het waterpeil in de stadsgrachten heeft aannemingsmaatschappij VBK Hoorn al flink wat ongemak bezorgd. Bij de aanvang van de werkzaamheden overstroomde de bouwput doordat de waterspiegel in de grachten die het complex aan twee zijden begrenzen, plotseling steeg. En op de tekentafel moesten creatieve oplossingen worden gezocht voor het regenwaterriool dat uitmondt op een lager niveau dan het waterpeil van die grachten.

Ruimtegebrek

“Het zijn problemen die dergelijke locaties nu eenmaal met zich meebrengen”, relativeert Aart van Beek, projectcoördinator bij VBK. “Maar misschien lastiger nog dan het water is het ruimtegebrek waarmee we hier te maken hebben. De locatie is bijna onbereikbaar waardoor we ons in logistiek opzicht vaak in allerlei bochten moeten wringen. Bouwmaterialen kunnen we nauwelijks kwijt. Voor het laden en lossen hebben we in een van de grachten een platform op buispalen gebouwd dat een maximale belasting van 300 ton kan hebben. Bij het begin van het werk, de bouw van de parkeergarage, liepen we al meteen tegen het probleem op van het vervoer van de heipalen. Er moesten zo’n 230 trailers met heipalen hun weg vinden naar de Hoornse binnenstad. Die gevaartes kun je natuurlijk niet in een stad parkeren die sowieso al niet op zwaar verkeer is berekend. De trailers hebben we op een parkeerterrein aan de A7 gestald en op afroep naar de bouwlocatie geloodst.”

VBK heeft volgens Van Beek de logistieke organisatie nu goed onder controle. Het volgens een strak schema aangevoerde materiaal wordt van het tijdelijke platform getild door twee grote torenkranen die in rails over de vloer van de parkeergarage, waarvan de bouw inmiddels gereed is, bewegen.

Lange tijd stuitte de nieuwbouw op verzet. Maar de omwonenden die aanvankelijk en masse bezwaar tegen de bouw hebben aangetekend, hebben zich inmiddels neergelegd bij de komst van de nieuwbouw. De actievoerende buurtbewoners hebben echter niet nagelaten om daar waar mogelijk de voortgang te vertragen. Zelfs tegen de plaats waar de hoofdaannemer zijn bouwkeet wilde neerzetten, maakten zij bezwaar. De aannemer moest via de bestuursrechter het plaatsen van de keet afdwingen. Door de juridische acties van de omwonenden kon VBK niet volgens het geplande tijdsbestek beginnen.

In april vorig jaar kon het echte werk dan uiteindelijk beginnen met de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Een maand later kreeg de aannemer te maken met een tegenvaller die alles te maken had met de ligging: door hevige regenval steeg het waterpeil in de grachten tot ongebruikelijke hoogte waardoor de bouwput onder water stroomde. De grachten staan namelijk in open verbinding met het Markermeer. Een oude sluis die de waterstand van de stadsgrachten moet reguleren, functioneert al jaren niet meer. Door een nieuwe damwand achter de bestaande damwand te slaan, de plaatsing van een extra schot in de sluis en dagenlange bemaling, is de bouwer de problemen opgelost.

De aanwezigheid van die grachten maakt het ook noodzakelijk het hemelwater op andere wijze af te voeren. “Het regenwaterriool van de woningen mondt uit in de grachten waarvan het waterpeil op 0,20 beneden NAP ligt. Het niveau van de bestrating is 0,80 + NAP. De leidingen van het regenwaterriool lopen via het verlaagde plafond van de parkeerkelder op een niveau van circa 0,50 – NAP naar buiten. Een logisch gevolg hiervan is dat de rioolleidingen boven in de parkeergarage voortdurend met water gevuld zijn. Het hemelwater wordt volgens de wet van de communicerende vaten op de binnenwateren geloosd”, aldus Van Beek.

Mocht in de parkeerkelder brand uitbreken, dan zouden PVC leidingen onmiddellijk wegsmelten. In die hypothetische situatie zou de ramp compleet worden omdat het water dan de andere kant op stroomt en de gracht dus het water in de parkeergarage loost. Daarom is conform de bouwvoorschriften gebruik gemaakt van gietijzeren leidingen, in diameter variëren zij van 15 tot 25 centimeter.

IJsgang

Wat betreft onderhoud en functionering van het riool voorziet de projectcoördinator van VBK geen problemen. “We laten het riool op een lager niveau in de gracht uitmonden dan nodig is. Hiermee voorkomen we mogelijke beschadiging door ijsgang en blijven verstoppingen naar verwachting uit.”

Waar de leidingen van het riool door de betonnen wand van de parkeergarage naar buiten dringen, voeren zij niet rechtstreeks naar het binnenwater, maar monden zij uit in een PVC ringleiding die om het wooncomplex ligt. Deze ringleiding ligt in een bak waarin in een later stadium bomen worden geplant. De boombak wordt aan één zijde begrensd door de parkeerkelder en aan de andere zijde door een nieuw geslagen, permanente stalen damwand die aan de bovenzijde wordt afgedekt met een betonnen deksloof waarop een kademuur is gemetseld. In de boombak zijn ook de straatkolken aangebracht. In de 330 strekkende meter lange damwand zijn om de 2,40 meter ankers aangebracht.

De bovenzijde van de damwand ligt op 0,15+ NAP. Het moet meer dan voldoende zekerheid bieden om de parkeerkelder ook onder extreme omstandigheden droog te houden. Van Beek: “Bovendien zal een plotselinge stijging van de waterspiegel in de toekomst uitblijven omdat de gemeente mede door de overstroming van de bouwput alsnog is begonnen met de renovatie van de sluis.”

Waar het regenwaterriool de parkeergarage verlaat, mondt het eerst uit in een PVC ringleiding die rond het wooncomplex ligt.

Waterpeil stadsgracht en krappe locatie bezorgen aannemer ongemak

Reageer op dit artikel