nieuws

‘Rails slecht, dan geen treinen meer’

bouwbreed

Bij uitstel van vernieuwingen van de zogenoemde NEFIT-sporen moet opnieuw worden bekeken in hoeverre het verantwoord is om deze sporen nog langer in gebruik te houden. Railinfrabeheer doet hiernaar op korte termijn onderzoek. Dit schrijft minister Netelenbos (verkeer en Waterstaat) in antwoord op vragen van CDA-kamerlid Gerd Leers.

Het onderzoek van Railinfrabeheer zal worden getoetst door Railned Spoorwegveiligheid. De uitkomst daarvan kan zijn dat een aantal baanvakken inderdaad niet langer veilig te berijden zijn en dus niet meer gebruikt mogen worden. Naast dit onderzoek heeft Netelenbos ook opdracht gegeven om verscherpte inspecties uit te voeren op de aanwezige spoorconstructies NP 46 en NEFIT.

Aanleiding voor de vragen van Leers zijn stilleggingen van werkzaamheden op de trajecten Amersfoort-Apeldoorn en Breda-Roosendaal door de Arbeidsinspectie. Die achtte de veiligheid van de spoorwerkers onvoldoende verzekerd was. De rechter gaf de inspectiedienst gelijk.

Het is overigens geen probleem van vandaag of gisteren. Al jaren roept de Arbeidsinspectie dat verbetering van het borgen van de veiligheid van baanwerkers in een te laag tempo worden gerealiseerd. Netelenbos had echter niet verwacht dat op een gegeven moment de maat vol zou zijn en de Arbeidsinspectie over zou gaan tot preventieve stillegging van werken. Nu dat wel is gebeurd, heeft dat de ook gevolgen voor andere werkzaamheden. In de eerste plaats zal het ministerie van Verkeer en Waterstaat versneld gaan werken aan maatregelen ter beveiliging van spoorwerkers. Daarbij wordt gedacht aan het ontwikkelen van werkmethoden waarbij geen aanwezigheid van mensen in de buurt van bereden spoor meer nodig is. Dat kost echter tijd.

Daarom blijft voor de korte termijn geen andere mogelijkheid over dan buitendienststelling van baanvakken waaraan gewerkt wordt.

Dat zal dan ook vaker gebeuren. Dit betekent wel dat nog vaker ’s nachts zal moeten worden gewerkt.

Dat het probleem van de spoorvernieuwing nijpend is, blijkt wel uit het feit dat de ontsporing van een goederentrein bij Etten-Leur mede veroorzaakt is door NEFIT-spoor.

“De onvoldoende kwaliteit van het NEFIT-spoor in een slecht ballastbed is één van de omstandigheden geweest. Daarnaast speelden de matige loopeigenschappen van het materieel en de iets hogere snelheid dan toegestaan een rol”, aldus Netelenbos.

Etten-Leur is weliswaar geen directe aanleiding geweest voor het grootschalige vernieuwingsprogramma, maar heeft wel bijgedragen aan snellere besluitvorming en terbeschikkingstelling van geld, erkent de minister.

Vaart achter plannen veiliger spoorwerk

Reageer op dit artikel