nieuws

Politiek wil dat staatssecretaris haast maakt met verwerking bagger

bouwbreed

De fracties van PvdA, CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer vinden dat staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat nu eindelijk eens echt werk moet maken van de proeven met verwerking van verontreinigd baggerslib. De komende vijf jaar moet volgens PvdA-Kamerlid Herrebrugh duidelijk worden of het technisch haalbaar is op die manier bouwgrondstoffen te produceren. “Zo niet, dan moeten we terug naar het storten van het slib”.

Herrebrugh is niet verrast door de alarmerende berichten van waterbeheerders over het tekort aan budget voor baggerwerkzaamheden.In een vertrouwelijke nota die maandag in Cobouw werd gepubliceerd bespiegelden de beheerders dat bij handhaving van de huidige budgetten 85 tot 90 procent van alle bagger moet blijven liggen op de waterbodems. Er zou zelf niet eens genoeg geld zijn om de belangrijkste waterwegen op diepte te houden.

“De Tweede Kamer heeft de laatste jaren herhaaldelijk om meer baggergeld gevraagd. Ook is aangedrongen op proeven met verwerking, om te voorkomen dat al het vervuilde slib moet worden opgeslagen. Voor ons is vooral van belang dat het baggerwerk blijft doorgaan, dat nodig is om de afvoercapaciteit en de bevaarbaarheid in tact te houden. Niet alle bagger moet weg. Gaat het om vervuild slib dat geen bedreiging vormt voor het milieu, dan kan het blijven liggen”, aldus Herrebrugh.

CDA-Kamerlid Biesheuvel vindt de nota wel verontrustend. Hij wil het rapport nader bestuderen. “Ook wij hebben aangedrongen op een impuls voor de verwerking. Als het zo is dat de achterstanden nu zo hoog oplopen dat de afvoercapaciteit en de bevaarbaarheid in het geding zijn, dan is dat ernstig”.

GroenLinks-Kamerlid Van der Steenhoven constateert met zijn collega’s Herrebrugh en Biesheuvel dat de Tweede Kamer heeft aangedrongen op serieuze proeven met de verwerking van vervuild slib, maar dat daar in werkelijkheid vooralsnog weinig van terecht komt. “De staatssecretaris laat het afweten. Ze heeft problemen op al haar dossiers. Dat zie je ook bij de discussie over de winning van beton en metselzand. Als je het hergebruik van bijvoorbeeld bagger stimuleert kun je de winning van primaire grondstoffen overbodig maken. Wij hebben altijd gepleit voor een heffing op die primaire grondstoffen, maar die komt er maar niet”.

Wat PvdA-Kamerlid Herrebrugh betreft wordt alle aandacht de komende jaren gericht op de verwerking van bagger. Daarna zou kunnen worden begonnen met het inhalen van de baggerachterstanden. “Lukt het de markt niet de verwerking goed op te pakken, dan moeten we toch storten. We pleiten dan voor een beperkt aantal grote stortplaatsen en niet voor heel veel kleine depots. Wat ons betreft zit Limburg op de verkeerde weg met de plannen om in grindputten te storten. Dat wordt onbeheersbaar”.

Reageer op dit artikel