nieuws

Onduidelijke regelgeving

bouwbreed

Een voorbeeld van onduidelijke regelgeving is dat met baggerspecie een voormalige zandwinplas opnieuw wordt ingericht. Het gebruik van de specie kan worden beschouwd als storten, waarop de Wet milieubeheer van toepassing is.

Het kan echter ook gezien worden als hergebruik. Dan geldt de Wet bodembescherming. Of het wordt gezien als een werk, waarop dan het Bouwstoffenbesluit van kracht is. Elk van de drie kent zijn eigen procedures en verschillende waarden voor toegestane verontreinigingen.

Lokaal onstaan hierdoor verschillen in interpretatie en toepassing. “Dat staat een coherente aanpak in de weg”, constateert het basisdocument met veel gevoel voor eufemisme. Over de arme vergunningaanvrager die in dit doolhof terecht komt, geen woord.

Een ander punt is de traagheid van nieuwe regelgeving, die ervoor zorgt dat verwerking stagneert. Dankzij een motie van het PvdA-Kamerlid Herrebrugge is een stimuleringsregeling in de maak voor geavanceerde verwerkingstechnieken. De bedoeling hiervan is het stortvolume van baggerspecie fors te reduceren en tegelijkertijd verwerking met het hoogste milieurendement te belonen.

Het streven is een zodanige bijdrage te geven dat die samen met de bespaarde depotkosten de verwerkingskosten grotendeels zullen dekken. Nu al is bekend dat de beschikbare 90 miljoen gulden te weinig is voor een structurele impuls. Bovendien is de regeling gekoppeld aan invoering van de Wet belasting op milieugrondslag, die een heffing regelt op reinigbare bagger die wordt gestort. Dit alles moet per 1 januari aanstaande ingaan.

Bijkomend probleem is dat sinds bekend is dat de regeling er komt, geen aanbieder van specie op dit moment laat verwerken. Die wachten rustig tot de regeling er is. De verwerkers staan machteloos en werkeloos langs de kant.

Reageer op dit artikel