nieuws

Miljarden tekort voor aanpak bagger

bouwbreed Premium

De waterbeheerders komen vele miljarden guldens tekort om het baggerprobleem op te lossen. Als de huidige budgetten de komende tien jaar ongewijzigd blijven, zal het probleem alleen maar groter worden. Dit blijkt uit een nog geheime nota van de waterbeheerders.

Als de huidige budgetten voor onderhoudsbaggeren, bodemsanering en inhalen van de onderhoudsachterstanden worden gehandhaafd tot 2011, dan blijft 85 tot 90 procent van de baggerspecie nu liggen waar die ligt. De hoeveelheid bagger die dan uit de rivieren wordt gehaald is zelfs onvoldoende om de jaarlijkse aanwas slib in de rivieren te verwijderen. Daardoor worden de problemen voor de scheepvaart groter en vermindert de waterafvoer.

Met name dat laatste kan de waterbeheerders fors geld gaan kosten in de toekomst. De bedoeling is dat kosten van overstromingen door de waterbeheerder vergoed moeten gaan worden. Gezien de stijging van de zeespiegel en de verandering van klimaat, die naar verwachting aanzienlijk meer neerslag zal geven in onze streken, neemt het risico van overstromingen alleen daardoor al toe. Als de afvoercapaciteit dan ook nog afneemt, is het potentiële leed niet te overzien.

Zoet en zout

Voortzetting van de huidige budgetten betekent dat er tussen 2002 en 2011 1,7 miljard gulden beschikbaar is voor zoete specie. Daar komt dan nog 0,7 miljard gulden bij voor zoute specie, maar dat vormt nauwelijks een probleem.

Met dat geld kan bij hetzelfde beleid als nu wordt gevoerd, meestal storten van klasse 3 en klasse 4 specie, slechts 14 procent (27 miljoen kubieke meter) van de alle benodigde baggerwerken tot 2011 worden uitgevoerd. Daarmee wordt dan direct niet voldaan aan de doelstelling om het baggerprobleem in tien jaar op te lossen. Zou daaraan worden vastgehouden, dan is een bedrag van ruim 10 miljard gulden nodig. Als gekozen wordt voor geavanceerde verwerking van specie, zoals thermisch behandelen, dan is zelfs 14 miljard gulden nodig.

Wordt gebruik gemaakt van simpeler technieken als zandscheiding en landfarming, dan moet altijd nog 7 miljard gulden op tafel worden gelegd.

Bij deze bedragen is nog geen rekening gehouden met voorstellen die er liggen voor de invoering van een heffing op baggerspecie die verwerkt kan worden maar toch gestort wordt. Ook is niet gerekend met het plan om de storttarieven van alle baggerdepots gelijk te trekken.

Slufter

Dit betekent in de praktijk dat de tarieven voor storten in de slufter bij Rotterdam (nu 15 gulden per kuub) en IJsseloog in het Ketelmeer (nu 25 gulden) fors omhoog zullen gaan.

Ook als het inlopen van de baggerachterstand wordt uitgesmeerd over 40 jaar, een optie waar serieus rekening mee wordt gehouden, dan is het huidige budget onvoldoende. In dit scenario zal tot 2011 zo’n 120 miljoen kubieke meter moeten worden gebaggerd.

Uitgaande van de nu gebruikte verwerkingsmethoden komt dat neer op een bedrag van 6 miljard gulden de komende tien jaar. Dat kan 4 miljard gulden worden als aan eenvoudige verwerking wordt gedacht. Maar het wordt 8 miljard gulden als geavanceerde reinigingstechnieken worden toegepast.

Meer geld

De conclusie van de nota is dan ook klip en klaar: wat er ook gebeurt, er zal meer geld moeten komen Om de pijn iets te verzachten, doen de opstellers van de nota voorstellen die ervoor moeten zorgen dat de hoeveelheid te storten baggerspecie drastisch wordt verminderd.

In de eerste plaats moet de regelgeving op elkaar worden aangepast. Nu is die soms tegenstrijdig (zie kader). Daarnaast zal het Bouwstoffenbesluit moeten worden versoepeld voor baggerspecie. Met name de sulfaatnorm zal fors omhoog moeten, evenals die voor minerale olie.

Reageer op dit artikel