nieuws

Milieueisen lastig maar werkbaar

bouwbreed

De strenge milieuregels leveren in de praktijk nauwelijks belemmeringen op bij stedelijke herstructurering. Het vooroordeel dat de milieudiensten lastig en weinig flexibel zijn, klopt niet. Dat is de belangrijkste conclusie van een tussentijdse evaluatie van 24 experimenten in het kader van het VROM-project Stad en Milieu.

Oude gasfabrieken, verloederde haventerreinen, spoorweglocaties en naoorlogse wijken moeten worden aangepakt. Toch hikken veel gemeenten aan tegen de omvang van dat soort herstructureringsprojecten. Zo zouden alle nieuwe regels op het gebied van stank, geluid en bodem te streng zijn om zo’n project in binnenstedelijk gebied uit te kunnen voeren. Het ministerie van VROM beloofde bij 24 projecten van de regels te willen afwijken op voorwaarde dat de milieuregels wel van meet af aan zouden worden toegepast. Op die manier worden de spoorweglocaties in Almelo, Amersfoort, Hengelo en Leiden aangepakt. Andere voorbeelden zijn de gasfabriekterreinen in Delft, Groningen en Haarlem en naoorlogse wijken in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam.

Uit de gisteren gepresenteerde evaluatie blijken de milieueisen goed werkbaar. Bij 23 projecten is het niet nodig een afwijkende milieuvergunning te verlenen. Van begin af aan is nauw samengewerkt met de gemeentelijke milieudienst en bleek het in alle gevallen mogelijk te voldoen aan de eisen op het gebied van stank, geluid en bodem.

Ontheffing

Alleen in de Scheveningse haven krijgt de uiteindelijke milieuvergunning een ontheffing op het gebied van geluid. De uitvarende schippers en de klinkers op de weg langs de haven overschrijden formeel de geluidsnorm. De omwonenden hebben echter aangegeven liever iets meer lawaai te accepteren dan dat de schepen verdwijnen, of dat de klinkerweg verandert in asfalt.

Wetgeving

Volgens voorzitter Fokkens van de evaluatiecommissie is het project vooral belangrijk geweest als ‘trigger’. Alleen al het idee dat de wetgeving kan worden aangepast, was voor verscheidene gemeenten voldoende om het project toch aan te durven. Veel gemeenten laten ‘probleemlocaties’ liever braakliggen zolang nog elders kan worden uitgebreid.

De commissie concludeert dat milieueisen wel een probleem kunnen zijn. Want de praktijk leert dat vaak pas aan een milieuvergunning wordt gedacht als het stedenbouwkundig plan en tekening van de architect al bijna klaar zijn. In zo’n vergevorderd stadium is zijn aanpassingen in het kader van het milieu wel lastig en duur.

Reageer op dit artikel