nieuws

Milieueffectbeoordeling schiet tekort

bouwbreed

De Europese Commissie heeft besloten tegen een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, op te treden wegens overtredingen van de Europese richtlijn voor de milieueffectbeoordeling.

Ten aanzien van Nederland gaat het om tekorten in de Nederlandse wetgeving inzake milieueffectbeoordeling in het algemeen en de milieueffectbeoordeling van een dijkproject in Sliedrecht in het bijzonder.

Naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie in oktober 1996 over Nederlandse dijkprojecten, waarin de nadruk ligt op de verplichting naar behoren de noodzaak vast te stellen van milieueffectbeoordeling, heeft de Commissie een klacht onderzocht over de rol die deze beoordeling heeft gespeeld bij een aantal Nederlandse dijkprojecten.

Advies

Ofschoon de situatie is verbeterd doordat de Nederlandse wetgeving sedert 1999 voorziet in een beter systeem voor het doorlichten van dijkprojecten, heeft de Commissie toch besloten een zogeheten ‘met redenen omkleed advies’ te richten tot de Nederlandse autoriteiten, omdat zij een dijkproject in Sliedrecht niet naar behoren hebben doorgelicht. Als de betrokken lidstaat binnen twee maanden niet naar behoren reageert op dit Commissie-advies, kan deze de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie.

Verder garandeert volgens de Europese Commissie de Nederlandse wetgeving niet dat een effectbeoordeling alle in de Europese richtlijn vermelde milieufactoren zal behandelen, vooral op het vlak landschap, flora en fauna, materiële waarden, cultureel erfgoed en de interactie hiertussen. Evenmin wordt gegarandeerd dat projecten zullen worden onderzocht om te bepalen of beoordeling noodzakelijk is overeenkomstig de richtlijn, of dat opdrachtgevers de volgens de richtlijn vereiste minimuminformatie zullen verstrekken.

Gedaagd

De Commissie heeft Spanje voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat er geen correcte milieueffectbeoordeling is uitgevoerd voor de autosnelweg Oviedo-Llanera in Asturië.

Reageer op dit artikel