nieuws

Maasplannen maken 2200 reacties los

bouwbreed Premium

Op de plannen voor de Zandmaas en de Maasroute hebben afgelopen maanden bijna 2200 mensen en organisaties gereageerd. Projectorganisatie De Maaswerken verwacht in 2004 te beginnen met de uitvoering van het 222 kilometer lange project tussen Maastricht, Den Bosch en Nijmegen.

De kritiek van de bewoners richt zich vooral op de plannen voor de hoogwatergeulen en nieuwe kaden. Ook de consequenties, voor vooral bouw en landbouw, van veranderingen in het waterpeil zijn aan de orde gesteld. Uit Roermond, Venlo/Tegelen en Gennep komen vooral reacties op de aanleg van nieuwe kaden. De kadeplannen rond het retentiegebied Lateraalkanaal-West bij Horn en Haelen leidden tot een reactie met van 2500 handtekeningen.

De zeven informatieavonden zijn door negenhonderd personen bezocht. Meer dan tienduizend keer werden kaarten en plannen geraadpleegd op het internetadres www.demaaswerken.nl. De Zandmaas en Maasroute zullen volgens plan in 2015 worden afgerond.

Reageer op dit artikel