nieuws

Leiding snel bekleed met polyurethaan

bouwbreed

Het opnieuw bekleden van watertransportleidingen met behulp van een polyurethaanhars lijkt in Engeland een grote vlucht te nemen. Het is goedkoper dan gebruik van epoxy-harsen vooral door de korte verhardingstijd. In Nederland wordt het product met de nodige scepsis bekeken.

De techniek is voor toepassing van watertransportleidingen doorontwikkeld door E. Wood Ltd in Northallerton. Het gaat om bekleden van leidingen met een chemisch preparaat dat gebaseerd is op polyurethaan (pu) en dat verhard in een paar minuten in plaats van de 16 uur die nodig zijn met de epoxy harsen die momenteel normaal door waterleidingbedrijven worden toegepast. Aanbrengen van de relining gebeurt met een robot die rijdend door de leiding het materiaal op de binnenbuiswand spuit.

Dat heeft onder meer het voordeel dat geen dure, tijdelijke aanvoerleidingen gelegd hoeven te worden. De methode met relinen met pu-hars door een robot is een sleufloze techniek van leidingrenovatie. Bestaande technieken zijn het zogenoemde pipe-bursting, waarbij een machine de oude pijp splijt terwijl het een nieuwe achter zich aan trekt, en slip-lining, waarbij een kunststofbuis in de oude pijp wordt gedaan.

Volledige goedkeuring

E. Wood Ltd heeft sinds 1995 het chemische hars Copon Hycote 169 in onderzoek. Na laboratorium- en praktijkproeven heeft de werkwijze met spuiten van deze polyurethaan hars in 1999 een voorlopige goedkeuring gekregen van het Engelse National Drinking Water Inspectorate. In januari 2000 is al een verbeterde versie van het hars ontwikkeld. Later dat jaar kreeg dit volledige goedkeuring voor een werkprocedure met een verhardingstijd van 30 minuten.

Volgens het bedrijf dat het product levert, Pipeline Polymers in Romsey in Engeland, was het product aan het eind van het jaar al toegepast bij het relinen van zo’n 150 kilometer watertransportleiding in acht verschillende verzorgingsgebieden. Naar verwachting zal het dit jaar voor dertig procent voorzien in de markt voor relinen van watertransportleidingen.

Grote diameters

Voordeel behalve de snelle uithardingstijd is dat ook grotere diameters goed zijn te relinen met polyurethaan. De tot nu toe gebruikelijke epoxy harsen gaan maar tot een maximale diameter van 450 millimeter.

De pu-bekleding die met behulp van spuittechniek wordt aangebracht, is getest bij een aanvoerleiding van 825 millimeter. Daarbij zijn geen onvolkomenheden van de aangebrachte bekleding aangetroffen. Grote waterbedrijven zoals Yorkshire en South West hebben bekleden van grotere leidingen met de pu-techniek in hun renovatieprogramma’s opgenomen.

Duinwaterbedrijf Zuid-Holland NV in Den Haag reageert terughoudend. Het product heeft in de petro-chemische industrie zijn voordelen al wel bewezen. Het Haagse waterbedrijf denkt dat het product misschien in speciale toepassingen te gebruiken is. Bijvoorbeeld voor bepaalde asbestcement- en pvc-leidingen. Tot een feitelijke toepassing is het nog niet gekomen.

De bekleding met polyurethaan wordt met behulp van een rijdende robot aangebracht.

Reageer op dit artikel