nieuws

Koeien voorzien proefboerderij van energie

bouwbreed Premium

Een moderne, hightech boerderij die alvast een indruk geeft hoe veehouders in Nederland in de komende jaren kunnen gaan boeren. Zo kan proefboerderij Nij Bosma Zathe bij Leeuwarden worden bekeken. In dit praktijkcentrum voor het noordelijk melkveehouderijgebied wordt onderzocht hoe veehouders het meeste rendement uit hun bedrijf kunnen halen. Dat gebeurt met slimme bouwtrucjes en computergestuurde technieken.

Opvallend is de knik tussen het bezoekerscentrum en de hals en de romp. “Die knik is als het ware de handtekening van de architect”, zegt bedrijfsleider E. van Marum van Nij Bosma Zathe. “Want zoiets vind je bij geen enkele andere boerderij.”

Een aardigheidje is verder dat bezoekers via een speciale loopbrug vanuit het bezoekerscentrum boven het vee kunnen komen.

Het fenomeen proefboerderij bestaat al zo’n zestig jaar in Nederland. Doel is te onderzoeken hoe het beste rendement uit land en vee kan worden gehaald. Er zijn er verspreid over Nederland in totaal zes. Vanuit de hoofdlocatie in Lelystad wordt het onderzoek gecoördineerd. Na de Tweede Wereldoorlog ging het eerst om het zo hoog mogelijk opvoeren van de productie. Nu zijn agrarisch natuurbeheer en voedingsonderzoek belangrijke onderwerpen. Inrichting en uitrusting van Nij Bosma Zathe zijn hierop aangepast.

“Het melken van de koe, het bijhouden van de gegevens van het vee, het samenstellen van het voer – voor elke koe persoonlijk – de behandeling van het weiland; alles wordt met decomputer bepaald”, aldus Van Marum. Alle snufjes daarvoor zijn bijeen gebracht in Nij Bosma Zathe.

Met het oog op het milieu wordt de mest van de 160 koeien opgevangen in speciale mestkelders. Van daaruit worden de reststoffen naar een biogasinstallatie geleid, waar er gas uit wordt gewonnen. Daarmee wordt in een deel van de energiebehoefte van de boerderij voorzien. Het hemelwater dient na UV-behandeling als drinkwater voor het vee en na filtering worden met het afvalwater de machines en het complex schoongespoten en de toiletten gespoeld.

Opdrachtgevers

Ook de 2500 vierkante meter grote ligboxenstal zit vol moderne techniek. Van elke afdeling en van elke koe kunnen onderzoeksgegevens worden vastgesteld en beïnvloed, zoals gewicht, hoeveel voer er wordt gegeten en de hoeveelheid en samenstelling van de mest.

De onderzoekgegevens worden via speciale zenders aan de koe en in de stal aan computers doorgegeven. Van daaruit worden ze verzameld en gezonden naar de opdrachtgevers: het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de productschappen Zuivel, Vee & Vlees en Pluimvee & Eieren. Met de huidige middelen, denkt Van Marum de komende 25 jaar vooruit te kunnen.Rond 2025 zal er weer een nieuwe proefboerderij nodig zijn, geënt op de agrarische ontwikkelingen in die tijd.

Reageer op dit artikel