nieuws

ICT vereist goede communicatie

bouwbreed

De bouw moet eerst zelf structuur brengen in de communicatie tussen de bouwpartners. Pas daarna is het mogelijk de communicatie te automatiseren. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is beschikbaar en al vele malen met succes toegepast. De technologen kunnen het probleem van de falende communicatie echter niet oplossen. Dat moeten de bouwpartners zelf doen.

‘De bedrijfstak moet zelf aangeven wat moet worden gecommuniceerd, wanneer en door wie’, staat in het rapport ‘Quick Scan ICT in de bouw’, uitgegeven door de adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (arTB). Het onderzoek is verricht door Spekkink Consultancy & Research uit Woudrichem.

“In concept zingt het rapport al enige tijd rond”, aldus D. Spekkink. “Het heeft nu al een grotere impact dan ik had vermoed. De adviesraad gaat een werkconferentie organiseren om te komen tot afstemming op de raakvlakken van de meest kansrijke initiatieven. De SBR onderzoekt wat bedrijven in de tussentijd kunnen doen en Economische Zaken komt met een nieuw stimuleringsprogramma ‘concurreren met ICT-competenties’. Daar kunnen ook bedrijven in de bouw profijt van hebben.”

Spekkink is van huis uit architect, maar heeft zich ontwikkeld als adviseur op het gebied van procesinnovaties in de bouw. In 1994 was hij als secretaris van de arTB betrokken bij het onderzoek ‘Strategie Bouwinformatica’. Daarin pleitte de raad voor een ‘gestuurde bottom up ontwikkeling van een ICT-structuur voor de bouw’ en ‘een set van top down kaderafspraken die bottom up ontwikkelingen kunnen sturen in de richting van convergentie.’ Tot nu toe lopen de top down afspraken voor een overall ICT-structuur vast. Het Bouw Informatie Model (BIM) en de benadering van de Initiatiefgroep Bouwinformatica (IGBI) zijn hier voorbeelden van.

De automatisering van veel bedrijven in de bouw gaat ondertussen gestaag verder. Grote zowel als kleine aannemers zijn druk in de weer om hun interne informatisering in het gareel te krijgen. Zij vervangen hun ‘automatiseringseilanden’ door integrale programma’s of zorgen voor de nodige koppelingen.

In het rapport toetst Spekkink 22 initiatieven aan functionele en andere criteria. Voor wat betreft de vakinhoudelijke afsprakenstelsels voldoen vijf aan de meeste criteria. Het zijnVISI, EC Standaard/Bomatel, BAS Lexicon, Uniforme Omgeving (van VNI) en ETIM (van Uneto). Spekkink acht dit de meest kansrijke initiatieven. Bovendien vullen zij elkaar meer aan dan dat zij elkaar overlappen. BAS richt zich op bouwbrede afspraken voor de Burgerlijke en Utiliteitsbouw, VISI ontwikkelt een bouwbreed stelsel voor de Grond-, Weg- en Waterbouw.

Bedreigingen

Met het rapport ‘Quick Scan ICT in de bouw’ legt de adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid de bal bij de bouwpartners. Om de technologie te kunnen inzetten moeten zij eerst hun processen en communicatie structureren. Laten zij de kansen liggen, dan kunnen de snelle ICT-ontwikkelingen omslaan in bedreigingen. De kloof met andere bedrijfstakken mag niet te groot worden.

Bouwpartners moeten structuur aanbrengen

Reageer op dit artikel