nieuws

Hoe krijgen we Netelenbos op het goede spoor?

bouwbreed

Over twee maanden tekent minister Netelenbos een contract met NS/KLM. Daarmee krijgen deze partijen voor vijftien jaar de exploitatie van de HSL-Zuid in de schoot geworpen. Dat is leuk voor de Spoorwegen. Maar heel Nederland weet dat het nog jaren gaat duren voordat de NS hun service op het bestaande net enigszins orde op zullen hebben. Hoe valt dit uit te leggen aan de honderdduizenden kiezers die elke dag radeloos worden van de NS? De Fransen waren natuurlijk een veel betere partij geweest. Zij zijn de onbetwiste kampioen van de snelle trein. In Frankrijk is de toekomst van het Europese spoor immers al twintig jaar geleden begonnen. Begin juni werd weer een mijlpaal bereikt. De 750 kilometer tussen Parijs-Marseille kan nu in drie uur worden gedaan. Maar dit is nog lang niet alles. De komende vijftien jaar verdubbelt het snelle-railnetwerk in Frankrijk nog een keer. Lyon wordt een Europees knooppunt tussen Duitsland en Spanje, naar Italië en zelfs naar Londen. En de hele Zuid-Franse regio bloeit economisch op.

Het verbazingwekkendst van dit alles is dat deze “exception Française” niemand wakker lijkt te schudden. In Nederland al helemaal niet. Netelenbos heeft provincialisme tot hoogste wijsheid verheven. Een HSL naar Duitsland, belangrijkste handelspartner, wordt gewoon niet aangelegd. Nee, wij rijden die trein over bestaand spoor! En daarop is de chaos nu al compleet.

De HSL-Zuid is in 2006 klaar. Uit de dienstregeling die nu is gepubliceerd, blijkt dat het vooral om een binnenlandse verbinding gaat. Van de 96 dagelijkse treinen gaat slechts een derde door naar Brussel. En daarvan gaat de helft (16) door naar Parijs (nu 11). Daarmee wordt eens te meer duidelijk dat het tracé via Den Haag had kunnen en moeten lopen. Een historische blunder in planologische spoorwegpolitiek. De stad Den Haag is de grote verliezer. Amsterdam en Rotterdam krijgen een moderne verbinding. En verder mogen de Haagse bestuurders naar Marseille om te kijken naar de economische effecten van een HSL-aanluiting.

Van de minister van Verkeer en Waterstaat is bekend dat ze niet dol is op tegenspraak. En al helemaal niet als ze het haar eigen “troetelkindjes” Rondje Randstad en Zuiderzeespoorlijn betreft. De kans is groot dat over die “grand projets” nog in deze kabinetsperiode besluiten vallen. Hoe kunnen we voorkomen dat weer twee nieuwe nationale blunders aan het lijstje worden toegevoegd? Positief meedenken, lijkt me. Wat te doen met de Zuiderzeelijn? Het gaat om een verbinding waar geen reizigers voor zijn te vinden. Het is duidelijk dat de verwachtingen van het Noorden (veel partijgenoten!) niet terug kunnen naar af. Mijn Zuiderzeelijn-variant is een Intercity-verbinding die na Lelystad naar Zwolle voert en dan alleen nog in Assen en Groningen stopt. De Hoofdsteden Route of chiquer: de “Capital City Line”. Die levert een snellere verbinding op en kan ook als “feeder line” voor de HSL-Zuid fungeren. Niet onbelangrijk is ook dat er veel meer reizigers te vervoeren zijn. En in de polderpolitiek is het ook een oplossing: iedereen krijgt wat.

Dan het Rondje Randstad. U weet wel, die lijn die maar liefst in twee procent van de verplaatsingsbehoefte in de Randstad voorziet. Een oplossing zou kunnen zijn om het Rondje aan te leggen waar er passagiers zijn. Een “Rondje Noordvleugel” bijvoorbeeld, dat de ring Schiphol-Amsterdam-Almere-Amersfoort-Utrecht bedient. Ik sluit niet uit dat de markt deze investering kan financieren.

En als het per se een Randstedelijk Rondje moet worden, dan stel ik voor dat we er vooral onze buitenlandse bezoekers mee gaan bedienen. Rondje Randstad wordt dan de “Dutch Culture and Leisure Loop”. Van Schiphol voert de zweefbaan over het Hollandse landschap naar de Keukenhof, Duinrell, Madurodam, Rotterdamse haven en Euromast, Kinderdijk, Biesbosch en Hollandse Waterlinie. Laatste stop is de Floriade, dat een permanente attractie wordt. Het aardige is dat deze “Pret- en Cultuurlijn” ook nog bij kan dragen aan nieuwe publieke investeringen in ons nationale culturele erfgoed. En de markt investeert wel in Pretpark Holland.

Nog een advies aan de minister. Gun de exploitatie van deze lijn in godsnaam niet aan de Nederlandse Spoorwegen. Dat kunnen we onze buitenlandse bezoekers echt niet aan doen !

Reageer op dit artikel