nieuws

Het cachot in!

bouwbreed Premium

Eigenaren van panden moeten voor 15 oktober aanstaande hun gebouwen vrij van de legionellabacterie hebben gemaakt en een beheersplan tegen deze bacterie in leidingwater hebben opgesteld. Hebben zij op die datum hun zaakjes niet in orde, dan riskeren zij een flinke geldboete of een gevangenisstraf.

Reeds vanaf 15 oktober van vorig jaar is de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater van toepassing. Deze regeling is

ingesteld nadat tijdens evenementen een aantal mensen de dood vond ten gevolge van een infectie met de legionellabacterie. De legionellabacterie komt voor in langdurig stilstaand water of in water dat niet voldoende is verwarmd. De afgelopen jaren kon u

daarover lezen als zwembaden werden gesloten omdat in de waterleidingen deze bacterie werd aangetroffen.

Zorginstellingen moesten al voor 15 april jongstleden voldoen aan het onderzoek naar een eventueel aanwezige legionellabesmetting van hun waterleidingen en het opstellen van een beheersplan om deze bacterie te weren in de toekomst. Andere eigenaren van woon- en bedrijfspanden moeten uiterlijk op 15 oktober aanstaande aan deze verplichtingen voldoen. De straf bij overtreding hiervan bedraagt vijfduizend gulden of een gevangenisstraf van zes maanden. Het ministerie van VROM zal via steekproeven gebouwen gaan controleren op genomen maatregelen. Een handleiding legionellapreventie kunt u opvragen bij het Instituut voor Studie en Stimulering op het gebied van onderzoek voor gebouwinstallaties (ISSO) te Rotterdam, telefoonnummer 010-2065960 of www.isso.nl.

Er ligt nu een belangrijke taak bij (onder-) aannemers en ontwikkelaars om hun klanten, dus de eigenaren van alle panden, bij te staan bij deze gigantische klus. Het is namelijk zo eenvoudig gezegd en opgeschreven dat al die panden voor 15 oktober aanstaande onderzocht moeten zijn op de aanwezigheid van de legionellabesmetting. Daarnaast moet er een goed beheersplan voor de toekomst op tafel liggen. Naar mijn indruk bestaan deze verplichtingen ook voor panden die voor 15 oktober nog niet klaar zijn en of nog niet in gebruik zijn genomen. Dat betekent dat de aannemer, de ontwikkelaar en de architect gezamenlijke aansprakelijk zijn voor het tijdig nakomen van deze verplichtingen omdat bijvoorbeeld de oplevering niet voor 15 oktober zal plaatsvinden.

Overigens zal een verhuurder de kosten van dit onderzoek en het opstellen van het beheersplan proberen te verhalen op zijn huurders. Dit kan de verhuurder uit zijn hoofd zetten. In nagenoeg alle huurcontracten is geen bepaling te vinden die deze doorbelasting van kosten aan de huurder via een hogere huur of via de zogenaamde servicekosten toestaat. Wel kan de verhuurder proberen deze kostenverhoging op te nemen in een nieuw huurcontract.

Alle nieuwe regels ten spijt, verwacht ik dat een aantal pandeigenaren zal proberen te sjoemelen met de nieuwe verplichtingen en zullen daarmee enige mensenlevens op het spel zetten. Ik vraag me af of daarvoor de genoemde geldboete en de gevangenisstraf van zes maanden wel voldoende is? Ik stel voor dat beroepsorganisaties nog forsere straffen uitdelen aan leden die de onmenselijkheid kunnen opbrengen om onschuldige mensenlevens te riskeren voor enig geldgewin. De guillotine is dan voor hen wellicht een te zware straf, maar het cachot toch een te lichte, nietwaar!

Reageer op dit artikel