nieuws

Grontmij duikt in kunstgras

bouwbreed

Grontmij heeft in het eerste halfjaar forse tegenvallers genoteerd in de telecom en de hertaxaties voor de waardering van onroerende zaken. Toch steeg de omzet 13 procent, waarvan 11 procent autonoom.

Het Biltse ingenieursbureau heeft in het eerste halfjaar een netto operationeel resultaat behaald van 7,7 miljoen euro (16.940.000 gulden). De omzet kwam uit op 241 miljoen euro, een stijging van 13 procent waarvan 2 procent door acquisities. De omzet in Advies- en ingenieursdiensten steeg met 14 procent, Ontwikkeling & Exploitatie liet een omzetstijging van 12 procent zien.

Grontmij heeft de afgelopen zes maanden in vrijwel alle markten waar het actief is, kunnen profiteren van de positieve ontwikkelingen. Vooral infrastructuur, bedrijventerreinen en woningbouw draaiden lekker. Ook de opdrachten in sportaccommodaties (kunstgrasvelden en golfbanen) namen toe. Met name in kunstgrasvelden verwacht Grontmij de nodige groei nu de belangstelling vanuit de voetbalwereld daarnaar toeneemt en de weerstand ertegen afneemt.

Op afroep

Minder rooskleurig verging het de sectoren telecom en woz-taxaties. De verwachte sterke uitbreiding van sites voor mobiele telefonie en glasvezelkabels is uitgebleven, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. De bijdrage van Grontmij Telecom aan de resultaten bleef dan ook ver achter bij de verwachtingen. De capaciteit van Telecom is inmiddels afgebouwd dan wel ondergebracht bij andere vestigingen, maar is op afroep wel beschikbaar.

Net als bij Arcadis heeft Grontmij ook te kampen met het achterblijven van de omvang van de hertaxaties als gevolg van bezwaarschriften tegen de opgelegde woz-aanslagen bij bedrijven en particulieren. Tijdelijke dienstverbanden zijn daarom per direct opgezegd.

Ondanks deze tegenvallers is Grontmij optimistisch over de toekomst. Het bedrijf verwacht een groei van het netto operationeel resultaat van 10 procent, bij een omzetstijging van 10 tot 20 procent voor het hele jaar 2001.

Reageer op dit artikel