nieuws

‘Gashouder geen gevaar voor omgeving’

bouwbreed

De veiligheid van omwonenden en personeel van Corus in Velsen-Noord is gegarandeerd. Door corrosie van de kolomvoeten van een gashouder op het bedrijfsterrein is boven windkracht 10 Beaufort (Bft) wel sprake van een verhoogd veiligheidsrisico. Dat concludeert de provincie Noord-Holland na een gesprek met Corus, het vroegere Hoogovens.

De provincie had het gesprek aangevraagd naar aanleiding van berichten in de media als zou er zich ‘een tijdbom’ op het bedrijfsterrein van Corus bevinden. Het zou gaan om een gashouder met koolmonoxide, een giftig en reukloos gas waarmee wel eens iets zou kunnen gebeuren. De provincie wilde als handhaver van de Wet milieubeheer, samen met de Gemeente Velsen, de brandweer en de arbeidsinspectie, direct opheldering over de veiligheid.

Het gaat om gas dat vrijkomt bij het productieproces van de hoogovens. Het gaat dus om restgas. Dat gas bevat ook koolmonoxide. Ongeveer dertig procent van dit restgas gebruikt Corus zelf. De rest wordt geleverd aan Reliant Power Generation Benelux, ook in Velsen-Noord. Deze elektriciteitsproducent gebruikt het gas als brandstof in zijn centrale. Het – giftige – koolmonoxide wordt dan volledig verbrand. De restgassen van Corus voorzien overigens maar ten dele in de behoefte aan brandstof van de centrale.

Het aanbod van gas is afhankelijk van het productieniveau van de staalbereiding. De gashouder is een buffer waarmee verschillen tussen aanbod en afname van het afvalgas zijn op te vangen.

Corus heeft laten weten bezig te zijn met een renovatie van de gashouder, die twee jaar gaat duren. Tijdens de renovatie is ontdekt dat corrosie was opgetreden bij de kolomvoeten van de gashouder. Direct is een herstelprogramma opgezet. Dat is momenteel in uitvoering. Half oktober zal Corus hiermee klaar zijn. Tot dan neemt Corus bij wind met een kracht groter dan 7 Beaufort operationele beperkingen in acht. Het gaat erom de productie van afvalgas zo te beperken dat de gashouder in de middenstand kan blijven. In die situatie is hij het stabielste.

Voorstellen

Bij windsnelheden boven 10 Bft zullen extra maatregelen worden genomen in verband met het verhoogde veiligheidsrisico met de gashouder. Corus heeft hiervoor voorstellen gedaan die de provincie heeft onderschreven. Maar de provincie heeft Corus gevraagd nog andere maatregelen te onderzoeken.

Een woordvoerder laat weten dat de provincie regelmatig risicoanalyses ontvangt voor de veiligheid van de installaties op het terrein van Corus. De laatste is eind juli ontvangen. De provincie heeft Corus half augustus gevraagd een aantal onduidelijkheden, waaronder de situatie met de gashouder, toe te lichten. Daarop is wel door Corus gereageerd, maar niet alle vragen zijn beantwoord. Met het gesprek van woensdag is dat wel gebeurd.

Nu bestaat evenwel nog geen duidelijkheid over de andere maatregelen die de provincie heeft voorgesteld voor situaties bij een windkracht hoger dan 10 Bft. Daarover zal Corus de provincie nog informeren.

Reageer op dit artikel