nieuws

EU-geld verpauperde Brusselse stadswijken  

bouwbreed Premium

De Europese Commissie heeft een steunprogramma voor het Brussels hoofdstedelijk gewest, dat valt binnen het kader van de EU-structuurfondsen (steun aan gebieden waar een economische en sociale omschakeling plaatsvindt) goedgekeurd. De EU stelt een bedrag van 96,65 miljoen gulden (43,930 euro) beschikbaar voor de periode 2000-2006. In totaal gaat het bij dit programma om een investering ter waarde van 233,2 miljoen (106 miljoen euro) waarvan 126,49 miljoen (57,496 miljoen euro) van de Belgische overheid en 9,82 miljoen (4,465 miljoen euro) van de particuliere sector. Het nieuwe programma levert 350 extra banen en 45 nieuwe bedrijven op.

Volgens Europees commissaris Barnier (regionaal beleid) geeft de Commissie blijk van haar engagement voor de revitalisering van onder andere het stedelijke gebied dat in de onmiddellijke omgeving van de Europese instellingen ligt. Het gaat om stadswijken die er al jaren vervallen bij liggen. In het kader van een duurzame stadsontwikkeling zullen vervallen industrieterreinen worden gesaneeerd, open ruimten worden opgeknapt en nieuwe collectieve voorzieningen worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel