nieuws

Ethanol niet echt schone brandstof

bouwbreed Premium

Biobrandstof in de vorm van ethanol draagt niet bij aan een schoner milieu. Volgens agrarisch hoogleraar D. Pimentel van de Amerikaanse Cornell universiteit kost de aanplant van bijvoorbeeld maïs meer energie dan de verbranding van ethanol oplevert.

Pimentel zat eerder een ministeriële commissie voor die onderzoek deed naar de gang van zaken rond ethanol. De studie ging uit van ethanol die wordt gemengd met fossiele brandstof .Een akker van om en nabij 4 vierkante kilometer levert zo’n 3 ton maïs op die weer opgaat aan ruim 1213 liter ethanol.

Het planten, onderhouden en oogsten van zo’n hoeveelheid maïs vergt evenwel zo’n 518 liter fossiele brandstof en kost een kleine 763 gulden. Voordat de maïs is omgezet in ethanol bedraagt de literprijs in de berekening van Pimentel al 2,10 gulden.

Dat omzetten vergt eveneens een aanmerkelijke hoeveelheid energie. De gemalen en gefermenteerde maïs wordt drie keer gedestilleerd om de 8 procent ethanol te scheiden van de 92 procent water. Het vergt nog meer energie om de ethanol geschikt te maken voor vermenging met fossiele brandstof.

Reageer op dit artikel