nieuws

‘Een klant laat ons niet snel schrikken’

bouwbreed Premium

Consumentgericht bouwen is voor VDM (Van der Meer) een tweede natuur. De houtskeletbouwer/ontwikkelaar uit Drachten introduceerde deze maand een nieuw bouwconcept: Meerhuis, een budgetvriendelijke koopwoning mét een beperkte keuzevrijheid voor de koper. Portret van een vooruitblikkende specialist.

Houtskeletbouw heeft niet meer die negatieve bijklank van weleer, concludeert B. Talsma, directeur VDM Planontwikkeling. “Aanvankelijk waren aannemers wat terughoudend, omdat ze vreesden dat deze bouwmethode het bouwproces alleen maar zou ontregelen. Die angst blijkt nu ongegrond. Dit systeem is snel en volmaakt. De productie vindt onder geconditioneerde omstandigheden plaats waardoor de kwaliteit constant is. Daarbij kunnen we tot op de millimeter nauwkeurig produceren.”

Wekelijks verlaten zo’n tien woningen de fabriek in het Friese Drogeham. Het 120-jarig familiebedrijf VDMlegde zich de afgelopen twintig jaar toe op houtskeletbouw. VDM ontpopte zich van een eenmans timmerbedrijfje tot een kozijnfabriek. Toen begin jaren tachtig de bouw in een neerwaartse spiraal belandde, schakelde het bedrijf over op de nieuwe bouwmethode en richtte zich naast de constructie en productie van prefab elementen op product- en projectontwikkeling.

Vooral de aspecten duurzaamheid en flexibiliteit hebben bijgedragen tot het toegenomen gebruik van hsb-elementen denkt Talsma. “Ze zijn potdicht, de warmtelekken zijn minimaal en een ander groot voordeel is dat eventuele aanpassingen relatief gemakkelijk zijn aan te brengen. Qua kostprijs verschillen onze huizen niet van andere, maar ze zijn kwalitatief beter.”

Vorig jaar behaalde het bedrijf een jaarlijkse omzet van 82 miljoen gulden en de voorlopige prognose is dat dit getal eind dit jaar zal oplopen tot 106 miljoen gulden. De helft daarvan komt voort uit woningbouw op vrije kavels.

Individueel

Talsma: “We hebben lang geleden al geanticipeerd op het beleid van Remkes om woningen een meer individueel karakter te geven. VDM houdt zich al twintig jaar bezig met consumentgericht bouwen. Een klant laat ons niet snel schrikken.”

Voor het leveren van maatwerk beschikt het bouwbedrijf binnen de eigen gelederen over architecten die de persoonlijke woonwensen inventariseren, registreren en transformeren. De bouwer is daarnaast uitgerust met maar liefst zeven werkvoorbereiders voor de verdere technische uitwerking. Om haar product te promoten heeft de houtskeletbouwer nabij het informatiecentrum Adverium aan de A7 in Drachten waar het hoofdkantoor zetelt, een modelwoning gebouwd en ingericht. De komende jaren zullen daar nog dertig van dergelijke (koop)woningen verrijzen, waardoor hier uiteindelijk een exclusieve woonwijk ontstaat.

Maar ook voor de minder draagkrachtigen die ‘veel kubieke meters voor een lage prijs willen’ draagt VDMeen oplossing aan in de vorm van een nieuw, budgetvriendelijk bouwconcept dat onlangs in de markt is gezet en de naam Meerhuis draagt.

De woonconsument krijgt daarvoor een prijsvaste koopwoning – de inhoud varieert van een kleine vijfhonderd kubieke meter tot het dubbele – met een beperkte keuzevrijheid. “Het meerhuis waarvoor VDM het casco levert kenmerkt zich door een beperkt aantal opties. Zo kan gekozen worden uit diverse gevelbeelden, kleurstellingen, of de plaats van serre, erker of dakkapel. Maar afwijkende wensen, als het opschuiven van de erker met een halve meter, vallen daarbuiten” licht adjunct-directeur Verkoop C. Hoppenbrouwer toe. “Kwaliteit, volume, vorm en kosten zijn voorspelbaar. Met name voor de grote groep consumenten die momenteel op de koopmarkt buiten de boot dreigt te vallen, biedt de woning vanwege zijn prijs/kwaliteitsverhouding perspectief. De goedkoopste versie kost tweehonderdduizend gulden vrijstaand.” Begin 2002 gaan een aantal makelaars en bouwers met het nieuwe ‘merkenlabel’ aan de slag.

Huur

VDMbeperkt zich overigens niet alleen tot de koopsector. Voor de Bouwexpo in Almere heeft het bouwbedrijf in opdracht van woningbouwvereniging Goede Stede Almere 25 sociale huurwoningen (prijs 1800 tot 2100 gulden per maand) gerealiseerd. “De woningen naar een ontwerp van SVP uit Amersfoort zijn door de bewoners zelf samengesteld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het onderkomen aan te passen aan de wensen van een (nieuwe) bewoner.”

Demonstratiewoningen

Maar keuzevrijheid houdt volgens VDMniet op bij het uiterlijk van de woning. In het kader van industrieel flexibel demontabel bouwen zal de houtskeletbouwer op steenworp afstand van het hoofdkantoor drie demonstratiewoningen realiseren. Het paviljoen moet komend voorjaar klaar zijn.

Talsma: “De consument wil ook flexibel zijn voor wat betreft zijn woonsituatie en woningindeling. Voor multifunctioneel gebruik van een gebouw, gaan we uit van een open ruime hal met een grote vrijdragende overspanning van 7,20 meter waarvan de diepte variabel is. De ruimte kan maximaal drie verdiepingen beslaan en is geschikt te maken voor wisselende functies als wonen/werken, of het integreren van zorg. Een gebouw krijgt daardoor restwaarde. Door in verschillende gevels te ontwerpen is het bovendien overal inpasbaar.

Bedrijf VDM Wonen en Planontwikkeling in Drachten

Directie H.W. van der Meer/ B.M. Talsma

Aantal medewerkers 220

Omzet 82 miljoen gulden

Reageer op dit artikel