nieuws

Dagelijkse (faal)kost

bouwbreed

Eindelijk volop aandacht voor faalkosten. De twijfels en zekerheden, mitsen en maren, kansen en bedreigingen, het nodige komt aan bod. Luid klaroengeschal dat duidelijk maakt dat de revolutie nadert. Een welkome revolutie, want de bouw moet om, om in de woorden van het bouwbrede participantenfront in de ‘stuurgroep faalkosten’ te blijven. Maar we zijn in feite al intensief met dit onderwerp bezig, constateert Kees Slingerland.

Vele artikelen over faalkosten in de bouw in vakpers, regionale en zelfs landelijke pers. Zinvolle reacties en toelichtingen in Cobouw, zoals van Adri Buur van het EIB of de tegenreactie van Jan Straatman van SBR. Maar misschien beginnen al die verhalen u wel een beetje te vervelen. Jaren hoor je weinig over het onderwerp en zo staan de kolommen er vol mee en is het ‘the continuing story of….’ Is dit nu weer het volgende modieuze item na kwaliteitszorg, arbozorg en veiligheid?, zo hoor ik u denken. Toch mag de bouw blij zijn met de aandacht, want in een branche waar kleine winstmarges hoogtij vieren, is een luttel procentje lagere kosten mooi meegenomen. Als ze die extra winst nu ook nog eens stoppen in een modern P&O-beleid, in kennismanagement of in ICT-technieken, dan wordt dit winstje ook nog de generator van grotere winsten…

Vermijden

Ik wil niet te diep ingaan op het SBR-initiatief en de reacties. Ik kan slechts onderschrijven dat alom in de bouw wordt erkend dat sommige fouten best te vermijden zijn en dat de tijd rijp lijkt om de schroom rond het eigen falen van ons af te gooien. We mogen fouten toegeven en hoeven ze niet langer op het conto van anderen te schrijven. Het spreekwoordelijke ‘van fouten kun je leren’ vormt immers een puik excuus bij het opbiechten van missers.

In toenemende mate is sprake van evaluaties van bouwprojecten waar de tekortkomingen keurig de revue passeren. Hulde! Nu wordt er daadwerkelijk geleerd van fouten. Zulke lesstof omarmt de bouw. De mensen die deze vermijdbare fouten aan den lijve hebben ondervonden zijn (in)direct de beste ‘docenten’ die de BOB-cursisten zich maar kunnen wensen.

Netvlies

Wetenschappelijk verantwoord of niet, ik weet via de duizenden cursisten die de afgelopen jaren een opleiding of praktijkbijeenkomst hebben gevolgd, dat het begrip faalkosten en vaak ook de omvang ervan helder op het netvlies staat. Menigeen kan de vinger ‘feilloos’ op de zere plek leggen. Men komt ook zelf met praktische en doeltreffende oplossingen om iets aan faalkosten te doen. Van architect tot installateur, van opdrachtgever tot bouwer en van adviseur tot beheerder.

Niet alleen wint de gedachte om er wat aan te doen duidelijk terrein, de daad wordt ook nog eens bij het woord gevoegd. Kortom, er worden veel oplossingen vanuit de bedrijfstak aangedragen. Wellicht wat versluierd en niet als zodanig herkenbaar met het etiket ‘faalkostenbestrijding’, maar wel op een presenteerblaadje voor de bouwnijverheid (en de stuurgroep faalkosten).

Het bouwbrede initiatief wordt bestempeld als een eerste stap. Misschien een eerste gestructureerde en alomvattende stap, maar onnoemelijk veel kleine doch uiterst zinvolle stapjes zijn en worden gezet. We zijn aan het bouwen en zetten daarbij continue nieuwe kennis in.

We verbeteren ons presteren voortdurend; groeien verder naar topprestaties.Vergelijk maar eens hoe de lat een aantal jaren geleden voor facetten in de bouw lag en hoe die nu ligt. We hoeven niet tot 2003 te wachten om de vruchten van de stuurgroep te plukken. Nu al zijn er speciale praktijkbijeenkomsten die deelnemers uit alle geledingen van de bouw bijbrengen dat er meer resultaat te boeken is door minder faalkosten.

Maar los van gerichte trainingen of programma’s hebben wij dag in dag uit de kans om fouten te vermijden. Learning by doing en lerende organisaties; twee kernbegrippen in hedendaagse verbeteringsprocessen voor organisaties en processen, die ongetwijfeld hun positieve invloed op het terugdringen van faalkosten al voelbaar uitoefenen.

Monster

Gesteld wordt dat faalkosten vergelijkbaar zijn met een veelkoppig monster, gelet op de reeks van oorzaken die ten grondslag liggen aan faalkosten. Ik denk alleen dat je het ook kunt omdraaien en kunt zeggen dat die veelkoppigheid ook de mogelijkheid biedt om op vele terreinen resultaten te boeken in het vermijden van fouten. En vaak niet eens als vastomlijnd thema, maar in een andere context. Als HBG de bouwtijd weet te halveren, dan is daar onmiskenbaar oog voor efficiency, effectiviteit, voor een geolied bouwproces en dus ook het terugdringen van faalkosten.

Als de Betonvereniging in een persbericht als kopregel melding maakt van een nieuwe cursus prefabricage die de faalkosten verlaagt, dan zal de cursus toch echt wel over de technische en organisatorische kanten van geprefabriceerd bouwen gaan, met als resultaat een kostenbeheerst en hoogwaardig proces.

Als wij nieuwe en ervaren mensen, jong en oud, trainen in het Simulatiecentrum voor Bouwmanagement in Leeuwarden, dan is dat om via het droog oefenen het werken in de praktijk straks beter onder de knie te hebben, met als afgeleide het voorkomen van missers. Telkens faalkostenvermindering als onderdeel van activiteiten met een iets ander accent.

Alliantie

Dat er nu een strategische alliantie achter dit onderwerp staat, is belangrijk. Nog mooier is het dat het initiatief de tijdgeest mee heeft, met kritische mensen die ook op zichzelf kritisch zijn en fouten durven te openbaren, met veel aandacht voor heldere communicatieprocessen, het gebruik van ICT en een open mind om samen te werken.

Maar samen werken is nog geen samenwerken. Gelukkig zien wij door de jaren heen de cursussen en opleidingen verschuiven van vooral persoonlijk gerichte technische cursussen naar trainingen met veel en brede sociale vaardigheden in teamwork, in je eigen organisatie en met andere partijen. De bekwaamheden voor dat échte samenwerken groeien met de dag. Samenwerking ‘tot op het bot’, dit is volgens mij het beste wapen om het veelkoppige monster mee aan te vallen.

De bouw erkent dat sommige fouten te vermijden zijn

Reageer op dit artikel