nieuws

Cellulose waardige vervanger asbest

bouwbreed Premium

Het Australische James Hardie Industries Limited maakt geen producten van asbestcement meer. Nu wil het bedrijf, dat met zijn hoofdkantoor van Sydney naar Nederland verhuist, groot worden met producten van cellulosevezelcement.

Twee voormalige bedrijfsonderdelen van het concern hebben producten van asbestcement gemaakt. Om leiders aan met asbest verbonden ziekten te compenseren, heeft James Hardie Industries Limited gezorgd voor een onafhankelijk fonds. Gelden uit dit fonds zullen ook worden gebruikt voor research om tot genezing te kunnen komen.

Momenteel verwerkt het bedrijf geen asbest meer in zijn bouwproducten. Greg Baxter, senior vice president corporate affairs, laat desgevraagd weten alleen cellulosevezels van naaldbomen te gebruiken, hoofdzakelijk radiata pine en douglas fir.

De cellulose wordt aangevoerd in balen. Het materiaal wordt gemengd met water en opgeslagen in slurrytanks. De celluloseslurry wordt gemengd met cement en verder verdund met water. Het mengsel komt in een systeem waarbij laagjes fibrecement worden geschept, die uiteindelijk platen fibrecement opleveren. De natte platen kunnen te drogen worden gelegd, worden samengedrukt om de dichtheid en daarmee te kwaliteit te verhogen of in een bepaalde vorm worden geperst zoals bijvoorbeeld bij golfplaten gebeurt.

Vestigingsklimaat

Het concern heeft besloten het hoofdkantoor in Sydney te verplaatsen naar Nederland. Ondanks dat ongeveer 85 procent van de omzet wordt gehaald in de Verenigde Staten is voor Nederland gekozen als vestigingsland. Dat is mede gedaan vanwege het gunstige vestigingsklimaat.

Uit een zoektocht op internet blijkt asbestcement als product nog steeds niet te zijn verdwenen. Het Duitse Wehrhahn prijst op zijn site (www.wehrhahn.de) machinerieën aan voor onder andere ‘chrysotile handling an preparation’, bijvoorbeeld ‘dust-free chrysotile conveyors’.

De naam ‘chrysotile’ is de Engelse aanduiding voor witte asbest. Met de benaming asbest wordt een groep natuurlijke vezelachtige silicaatmineralen aangeduid. Deze is onderverdeeld in twee groepen: amfibolen met als belangrijkste soorten blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet) en de groep serpentijnen met wit asbest (chrysotiel) als enige soort.

Deze soorten zijn in de meeste Europese landen verboden in verband met het risico op kanker dat dit oplevert. Wereldwijd is het nog niet zover. Canada vindt dat gebruik van wit asbest nog moet kunnen en verzet zich tegen een verbod erop. Hierbij speelt mee dat in Quebec belangrijke winplaatsen liggen van wit asbest.

Ontkennen

Wehrhahn laat weten dat de veiligheidsverpakkingen met chrysotielvezels volledig automatisch worden geopend en geleegd. De verpakking wordt ook vervezeld en in het asbestcement verwerkt. Een werkelijk schrijnend voorbeeld van ontkennen van risico’s is wel de site van Turnall Fibre Cement in Zimbabwe (www.arachnid.co.zw/turnall/). Turnall, juicht de site, is de leidende fabrikant van asbestcementproducten in Zimbabwe. “Meer dan vijftig jaar is Turnall Fibre Cement regionale marktleider geweest bij het fabriceren en leveren van asbestcementproducten, gemaakt van eerste keus Chrysotile Asbestos.”

Er wordt wel gerept over veilig werken maar niet over verhoogd gezondheidsrisico’s van verwerken en gebruik van asbest en asbestproducten.

Reageer op dit artikel